Ζεστό χρήμα από το Πράσινο Ταμείο για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας στην Τριφυλία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Ζεστό χρήμα από το Πράσινο Ταμείο για προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας στην Τριφυλία

 


Με απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου αποφασίστηκε η έγκριση της πρότασης: «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Τριφυλίας» του Δήμου Τριφυλίας στο πλαίσιο της δράσης: «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών Σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με Περιαστικά Δάση» και η ένταξή της προς χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «Χρηματοδότηση Δημιουργίας Περιμετρικών Ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Προστασία Και Αναβάθμιση Δασών 2024», έως του ποσού των 240.990,57€.

Η αίτηση από το Δήμο Τριφυλίας υποβλήθηκε στις 5-6-2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου, του Δήμου Τριφυλίας με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται βάσει του οδηγού για τη χρηματοδότηση της δράσης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Τριφυλίας».

Η εκταμίευση θα υλοποιηθεί μετά την έκδοση εντάλματος, κατόπιν ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών πληρωμής που θα υποβληθεί από τον δικαιούχο, και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 2740/16-5-2024 (ΑΔΑ: Ρ3Θ846Ψ844-ΝΕΨ) Πρόσκληση και τον Οδηγό Διαχείρισης δράσης: Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού με περιαστικά δάση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages