ΠΑΡΑΧΩΡΗΗΣΑΝ σε ιδιώτη τα δημοτικά τέλη 12 ετών για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στην Τριφυλία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

ΠΑΡΑΧΩΡΗΗΣΑΝ σε ιδιώτη τα δημοτικά τέλη 12 ετών για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού στην Τριφυλία


Αντιδράσεις αντιπολίτευσης ενάντια σε εκχώρηση δημοτικών εσόδων για 12 έτη. Πρωτογανείς αντεγκλήσεις στο Δημοτικό συμβούλιο που δεσμεύει αν εφαρμοστεί και την επόμενη Δημοτική αρχή. 
Με 12 ψήφους δημοτικών συμβούλων της παράταξης Λεβεντάκη στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, απόντος του δημάρχου, ελήφθη απόφαση περί 12ετούς εκχώρησης των ανταποδοτικών δημοτικών τελών φωτισμού σε ιδιώτη – ανάδοχο για ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, με αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο αντιδήμαρχος Αντώνιος Βλάχος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως η εταιρεία που όρισε ο Δήμος πρότεινε τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης για 12 χρόνια, με εκχώρηση δημοτικών τελών, για ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού. Οι άλλοι τρόποι που εξετάστηκαν είναι οι ίδιοι πόροι και το δάνειο. «Ψηφίζουμε τον τρόπο» τόνισε ο κ. Βλάχος. 
Δηλαδή, τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης με ιδιωτικό φορέα κατόπιν διαγωνισμού και εκχώρηση εσόδων από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη. «Είναι ένα θέμα σοβαρό, ίσως και το σοβαρότερο θέμα που πέρασε μέχρι τώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σημειώνω την απουσία του δημάρχου, όπως και πέρυσι ήταν απών ο δήμαρχος σε αυτό το σοβαρό θέμα» σχολίασε ο Άκης Κατρίτσης, προσθέτοντας: «Ο κ. Βλάχος ήταν χαλαρός κι ότι είναι ένα εύκολο πράγμα να χρεώσουμε για 12 χρόνια το Δήμο με έναν ανάδοχο ο οποίος θα κάνει αυτό που είπε, θα αλλάξει λαμπτήρες, θα βάλει LED, θα παρακολουθεί πού καίγονται οι λάμπες και θα παίρνει το 67% των εσόδων που έχει ο Δήμος από το φωτισμό. Ένα νούμερο μεγάλο, που εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αβρόχοις ποσί». 
 Επισήμανε, δε, ότι είναι σοβαρό θέμα το ενεργειακό και η κλιματική κρίση, «ναι, πρέπει να γίνει αλλαγή των λαμπτήρων», αλλά διαφώνησε με την εκχώρηση σε ιδιώτη των τελών για 12 έτη, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν εισηγήσεις από την Τεχνική και την Οικονομική Υπηρεσία «κι αυτό κάτι λέει». Επίσης, τόνισε ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι για ενεργειακή αναβάθμιση όπως μέσα από προγράμματα. «Όσοι ψηφίσουν θα είναι υπόλογοι στην ιστορία. Η πρόταση είναι επαχθής για το Δήμο, οι όροι είναι επαχθείς» είπε ο κ. Κατρίτσης. 
 Η Κατερίνα Τσιγκάνου τόνισε: «Να το έκανε ο Δήμος το έργο και όχι ιδιώτης, όχι ΣΔΙΤ. Να κάνει απαραίτητες προμήθειες από προγράμματα και κατόπιν την εγκατάσταση. Ναι στην ενεργειακή αναβάθμιση, ναι στην εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν μπορούμε με αυτεπιστασία; Πώς κάνει ο Δήμος Πατρέων; Λείπει προσωπικό; Να το διεκδικήσουμε». Επίσης, μίλησε για μελέτη και εκτέλεση του έργου από την υπηρεσία του Δήμου και όχι ιδιώτη. Ο Περικλής Κανελλόπουλος είπε: «Ίσως και γι’ αυτό να απαξιώνετε το θέμα του φωτισμού. Εδώ και έξι μήνες δεν έχει έρθει ο εργολάβος να αλλάξει λάμπες στις Κοινότητες…». 
 Ο Παναγιώτης Τσαφαράς τόνισε ότι όλοι συμφωνούν με την ενεργειακή αναβάθμιση και «ο Δήμος έχει αλλάξει λαμπτήρες. Άρα μπορούμε. Και μπορούμε τμηματικά…». Τελικά, το Σώμα με 12 θετικές ψήφους της παράταξης Λεβεντάκη αποφάσισε κατά πλειοψηφία: 
«1.Έγκριση της εισήγησης, για τη σκοπιμότητα και την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Τριφυλίας, σύμφωνα με την προτεινόμενη επιλογή της συνημμένης Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης, η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία Greenesco Energy Services για λογαριασμό του Δήμου Τριφυλίας, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για 12 έτη, που θα περιλαμβάνει: α. Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Τριφυλίας και της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας, με ανάδοχο (μέσω διεξαγωγής Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Τριφυλίας
 2. Εκχώρηση μέρους των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 4257/2014) για την αποπληρωμή των ανωτέρω Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της εξοικονόμησης και οι λοιπές απαιτήσεις που θα προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν από την Τεχνική και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 
3. Σύναψη σύμβασης μεταξύ του Καταθέτη – Δήμου και του Φορέα – Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, περί εκχώρησης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4257/2014) κάθε απαίτησης του Καταθέτη – Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Φορέας – Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, (εκχωρούμενες απαιτήσεις), από τους κατά νόμο υπόχρεους της διοικητικής περιφέρειας του “Καταθέτη – Δήμου” για λογαριασμό και υπέρ του τελευταίου, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδει ο Πάροχος και αποδίδει εν συνεχεία στον Καταθέτη – Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/1975 “Τέλη ΟΤΑ – Είσπραξη από Πάροχο κ.λπ.”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη Συμβατική Αμοιβή του Αναδόχου, που θα προκύψει με βάση τη διαγωνιστική διαδικασία που θα διεξαχθεί. 
 4. Σύσταση Ειδικού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού στον οποίο θα κατατίθενται οι Εκχωρούμενες Απαιτήσεις για την υλοποίηση του έργου των ΣΠΥ. 
 5. Ορισμός Μεσεγγυούχου ως χειριστή των εκχωρούμενων απαιτήσεων (αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα) που θα κατατεθούν σε αυτόν μαζί με τη χορήγηση ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που θα προβλέπονται στη σχετική Σύμβαση Μεσεγγύησης. 
6. Δημιουργία Κωδικού ΚΑ Εξόδων: 20-6279.001 για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Τριφυλίας.
 7. Έγκριση εκπόνησης μελέτης και προετοιμασίας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Τριφυλίας”, στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από τον ανάδοχο και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 12ετούς διάρκειας, με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. 8.Έγκριση εκπόνησης μελέτης και προετοιμασίας διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρισμού Κοινοχρήστων χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Τριφυλίας”. 
Αρμοδιότητα του συμβούλου θα είναι να παρακολουθεί και να πιστοποιεί με βάση την Κύρια Σύμβαση (Σ.Ε.Α.), την καλή εκτέλεση της και να πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου της ΣΕΑ. Μειοψηφούντων των κ.κ. Κανελλόπουλου-Φωτόπουλου-Κατρίτση-Αλεξοπούλου-Τσαφαρά-Τσιγκάνου που ψήφισαν κατά. H απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2024».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages