Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και απορριμματοφόρου στην Τριφυλία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και απορριμματοφόρου στην Τριφυλία


 Στην έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για «Προμήθεια Οχημάτων και Απορριμματοφόρου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Τριφυλίας» προϋπολογισμού 334.180,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)(καθαρή αξία 269.500,00€ και ΦΠΑ 64.680,00€) προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος θα προμηθευθεί δύο μεταχειρισμένα φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα, δύο μεταχειρισμένα κλειστά φορτηγάκια τύπου VAN και δύο μεταχειρισμένα ημιφορτηγά για τη μεταφορά φορτίων, καθώς και ένα μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρ. 3699/2024 αίτημα του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/07/2024 και ώρα 12:0014. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal και η αποσφράγιση θα γίνει την 15/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages