Διαγωνισμός για την επισκευή σχολικών κτηρίων στην Δ.Ε. Φιλιατρών - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Διαγωνισμός για την επισκευή σχολικών κτηρίων στην Δ.Ε. Φιλιατρών

 


Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 119.790,45 Ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι οικοδομικές εργασίες στα σχολικά κτίρια των Φιλιατρών, με σκοπό την ασφάλεια την υγιεινή και τη λειτουργικότητα των χώρων. Πρόκειται για εργασίες αποξήλωσης των φθαρμένων υλικών καθώς και της αντικατάστασής τους (κουφωμάτων, υαλοστασίων, πλακιδίων ,ειδών υγιεινής, μαρμάρων, πλακοστρώσεων, κεραμιδιών, επιχρισμάτων, μονώσεων) χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών και λοιποί χρωματισμοί, κατασκευή μικρών στεγάστρων πάνω από τα κουφώματα για την προστασία από την εισροή της βροχής μέσα στις αίθουσες.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/07/2024,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/07/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages