Στα… θρανία και οι υποψήφιοι διοικητές για 6η ΥΠΕ και τα Νοσοκομεία Καλαμάτας – Κυπαρισσίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Στα… θρανία και οι υποψήφιοι διοικητές για 6η ΥΠΕ και τα Νοσοκομεία Καλαμάτας – Κυπαρισσίας


 Το Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου διεξήχθη από το ΑΣΕΠ η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 5062/2023 για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και υποδιοικητών των υγειονομικών περιφερειών, καθώς και για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων.

Σύμφωνα με την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η κοινή εξέταση για τις δύο αυτές προσκλήσεις πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy, με τη συμμετοχή 1.034 υποψηφίων, εκ των συνολικά 1.101 που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής, και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 93,91%. Μεταξύ αυτών ήταν και οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις θέσεις της 6ης ΥΠΕ και των Νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εξέτασης των υποψηφίων, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, δήλωσε: «Ο διαγωνισμός αυτός, που είναι η πρώτη φάση για την επιλογή διοικήσεων των ΥΠΕ (21 θέσεις διοικητών και υποδιοικητών) και των νοσοκομείων (152 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών), αποτελεί μια σημαντική καινοτομία.

Αφενός επειδή είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια διαγωνιστική, γραπτή διαδικασία επιλογής ανώτατων στελεχών του δημοσίου. Και αφετέρου, επειδή το ΑΣΕΠ εφαρμόζει, για πρώτη φορά,  ηλεκτρονικό διαγωνισμό χρησιμοποιώντας, αποκλειστικά, εξειδικευμένα εργαλεία διακρίβωσης δεξιοτήτων, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Έπονται οι επόμενες φάσεις της διαδικασίας, δηλαδή ο έλεγχος και η μοριοδότηση τυπικών προσόντων και η διενέργεια συνεντεύξεων, πρώτα για τις διοικήσεις των ΥΠΕ και στη συνέχεια για τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Παράλληλα, δρομολογείται η αντίστοιχη διαδικασία για τους επικεφαλής των  λοιπών φορέων του δημοσίου με πρώτο βήμα την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ήδη διεξάγονται οι σχετικές διαβουλεύσεις με τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία.

Το έργο του ΑΣΕΠ, χρόνο με το χρόνο, διευρύνεται. Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά είναι δεδομένη η συναίσθηση της ευθύνης των εργαζομένων και των μελών του να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κοινωνίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages