Χωροταξικό σχέδιο Τουρισμού για δίκτυο μαρινώ σε λιμάνια, αλλά εκτός σχεδιασμού η Τριφυλία και Πυλία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

Χωροταξικό σχέδιο Τουρισμού για δίκτυο μαρινώ σε λιμάνια, αλλά εκτός σχεδιασμού η Τριφυλία και Πυλία

 


Τι προτείνεται για κάθε περιοχή του νέου Χωροταξικού Σχεδίου  

Περιορισμούς, αλλά και δυνατότητες ανά κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί κάθε περιοχή, περιλαμβάνει το νέο Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό που τέθηκε σε διαβούλευση και έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί.

Στις γενικές ρυθμίσεις που προτείνονται, επισημαίνεται ότι για την παράκτια ζώνη πρέπει να ισχύσει περιορισμός δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων/χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα.

Επίσης, γίνεται λόγος για πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, κ.λπ.), αναφέροντας ωστόσο πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, και σε Αργοσαρωνικό, Αργολικό και Παγασητικό κόλπο.

Τέλος, προτείνονται κίνητρα για αναζωογόνηση προστατευόμενων και εγκαταλελειμμένων οικισμών.

Οι ρυθμίσεις που προτείνονται
Όπως αναφέραμε και χθες, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο χωρίζει τη Μεσσηνία στις τρεις τελευταίες κατηγορίες: Σε Αναπτυσσόμενες περιοχές, σε Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης και σε Μη αναπτυγμένες περιοχές.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την κατηγοριοποίηση αυτή, προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις και οι ρυθμίσεις που προτείνονται ανά κατηγορία περιοχής.

Έτσι, για τις αναπτυσσόμενες περιοχές, όπου εντάσσονται οι Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας, Λεύκτρου, Αίπειας, Κορώνης, Μεθώνης και Νέστορος, προτείνονται οι εξής κατευθύνσεις:

-Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων (κύριων και μη κύριων) με αναβάθμιση αυτών (3 ή 4 ή 5 αστέρων/κλειδιών), συμπληρώσεις στα κύρια τουριστικά καταλύματα με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με ειδικές μορφές τουρισμού και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

-Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικών τουριστικών υποδομών

-Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

-Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε ΟΜΑΤ

-Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτηρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις, με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές

-Προσδιορισμός και υποστήριξη “δικτύων τουριστικών προορισμών”

-Κάλυψη κατά προτεραιότητα των Δημοτικών Ενοτήτων αυτής της κατηγορίας με σχέδια του πρώτου επιπέδου του πολεοδομικού σχεδιασμού

-Εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών

-Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων γης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων/χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιομηχανικές/βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, κτήρια και γήπεδα αποθήκευσης, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις)

-Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού, τμημάτων των περιοχών της παρούσας κατηγορίας ως Περιοχών Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με προσδιορισμό μέτρων για την αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος

-Εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

-Ενίσχυση των υποδομών που υποστηρίζουν την οργάνωση των προορισμών (μεταφορικών, ψηφιακών, λοιπών τεχνικών, περιβαλλοντικών, υγείας)

-Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, επί των δραστηριοτήτων του τουρισμού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, με σκοπό να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αναπλάσεων και υποδομών που υποστηρίζουν τον τουρισμό.

Τέλος, για την κατηγορία αυτή προτείνεται ρύθμιση για να επιτρέπεται η κατασκευή νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων και υιοθέτηση της ρύθμισης αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος.

Παροχή κινήτρων
Στην κατηγορία για τις «Περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης», όπου από τη Μεσσηνία εντάσσονται οι Δημοτικές Ενότητες Αβίας, Μεσσήνης, Πεταλιδίου, Πύλου, Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Κυπαρισσίας και Αυλώνος, προτείνονται οι εξής κατευθύνσεις:

-Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων (κύριων και μη κύριων) με αναβάθμιση αυτών (3 ή 4 ή 5 αστέρων/κλειδιών), συμπληρώσεις στα κύρια τουριστικά καταλύματα με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας με ειδικές μορφές τουρισμού και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

-Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικών τουριστικών υποδομών

-Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

-Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτηρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις, με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές

-Προσδιορισμός και υποστήριξη «δικτύων τουριστικών προορισμών», με έμφαση σε δίκτυα που περιλαμβάνουν και προορισμούς των περιοχών Β ή Γ.

Κι εδώ προτείνεται να επιτρέπεται η κατασκευή νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων και επέκταση της ρύθμισης αυτής και για υφιστάμενα καταλύματα.

Τέλος, για την κατηγορία «Μη αναπτυγμένες περιοχές», όπου από τη Μεσσηνία εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του νομού, προτείνονται οι εξής κατευθύνσεις:

-Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής

-Παροχή κινήτρων για τη μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

-Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτηρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές

-Παροχή κινήτρων από τα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (όπως ευνοϊκότεροι όροι δόμησης, μείωση των απαιτούμενων κριτηρίων του άρθρου 38 κ.λπ.)

Παράκτια ζώνη και οικισμοί
Άλλη μια σημαντική αλλαγή που προωθεί το νέο Χωροταξικό είναι για την παράκτια ζώνη, η οποία περιλαμβάνει την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά σε βάθος 500 μ. από τη γραμμή αιγιαλού, το οποίο κατά περίπτωση περιορίζεται από την ισοϋψή των 100 μ.

Για την παράκτια ζώνη προτείνεται ο περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων/χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά.

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση, είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, βιομηχανικών δραστηριοτήτων, οι οποίες προϋποθέτουν για τη λειτουργία τους άμεση πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο, είναι σημαντικού χαρακτήρα και ρόλου για την Εθνική Οικονομία ή εξυπηρετούν άμεσες τοπικές ανάγκες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και σε τμήματα του παράκτιου χώρου που παρουσιάζουν μειωμένο τουριστικό ενδιαφέρον.

Στο σχέδιο επισημαίνεται ότι, λαμβανομένων υπόψη των σημερινών βασικών σεναρίων για την εξέλιξη της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στον ελληνικό χώρο λόγω της Κλιματικής Αλλαγής, απαγορεύεται η εγκατάσταση κτηρίων μόνιμου χαρακτήρα σε υψόμετρο μικρότερο του υψομέτρου της γραμμής αιγιαλού στην αντίστοιχη θέση, προσαυξημένο κατά 0,6 μ.

Για τους προστατευόμενους και τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς προτείνεται:

-Καθορισμός κανόνων για τη μορφολογία των νέων κτισμάτων, ενίσχυση δράσεων αποκατάστασης κελυφών και ειδικότερα για τους εγκαταλελειμμένους και φθίνοντες οικισμούς, προώθηση πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αναζωογόνησής τους

-Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ορεινών οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτηρίων άλλων χρήσεων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις, με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές

-Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών, επανάχρηση αξιόλογων κτηρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3 αστέρων

-Εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους μέσω της σύνδεσης τους με τους κύριους οδικούς άξονες και βελτίωση των δικτύων υποδομής τους

-Ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών, γεωλογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών κ.ά. στοιχείων κάθε οικισμού με σκοπό την αύξηση της δυναμικής του τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Τουρισμός yachting… αλλού!
Για τον τουρισμό κρουαζιέρας αναφέρεται πως πρέπει να γίνει βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων και δημιουργία νέων πυλών εισόδου επιβατών κρουαζιέρας (home ports) με σύγχρονες εγκαταστάσεις κατά προτεραιότητα σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες περιοχές και περιοχές αστικών κέντρων που εξυπηρετούνται από αεροδρόμια διεθνών συνδέσεων.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα όσα αναφέρονται για τον τουρισμό yachting και τις μαρίνες. Γίνεται λόγος για πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια) λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των ήδη χωροθετημένων τουριστικών λιμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πύκνωση του δικτύου στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, καθώς και σε κόλπους, όπως ο Αργοσαρωνικός, ο Αργολικός και ο Παγασητικός. ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages