Η εφαρμογή προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην ατζέντα των Δήμων - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024

Η εφαρμογή προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην ατζέντα των Δήμων


 Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, υπό τη νέα της σύνθεση. Η Επιτροπή συστάθηκε στο πλαίσιο της επιχειρησιακής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο της Ε.Σ.Κ.Ε. Ρομά 2021 – 2030 και έχει ως στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών και την προώθηση συνεργειών και ειδικών παρεμβάσεων σε κομβικά ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Πρόδρομος Πύρρος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτριος Κωφός, ο αντιπρόεδρος Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, και τα ορισμένα μέλη.
Αντικείμενο των εργασιών της Επιτροπής ήταν η ενημέρωση των μελών από πλευράς του κ. Πύρρου για τις τρέχουσες προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ε.Σ.Κ.Ε. Ρομά.
Ο κ. Πύρρος επεσήμανε, ακόμη, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την εφαρμογή προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Ελλάδα, καθώς και την ανάγκη εκπόνησης στοχευμένων Τοπικών Σχεδίων Δράσης από τους Δήμους της χώρας με υψηλά ποσοστά Ρομά.
Ο κ. Καφαντάρης αναφέρθηκε στην εμπειρία των μελών της Επιτροπής και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α. στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης των Ρομά τονίζοντας ότι οι επόμενες προσπάθειες πρέπει να εστιάσουν στα παιδιά και στους νέους, μέσω της εκπαίδευσης και προγραμμάτων κατάρτισης.
Ο κ. Κωφός αναφέρθηκε στην ανάγκη διαβούλευσης με την κοινότητα και στην ενίσχυση της συνεργασίας με διαμεσολαβητές Ρομά, επισημαίνοντας την πρόθεση της Επιτροπής για τακτικές συνεδριάσεις ώστε να προκύψουν απτά αποτελέσματα.
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στις κοινές προκλήσεις που διαπιστώνονται στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης των Ρομά πολιτών τονίζοντας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στα παιδιά και τους νέους Ρομά, μέσω συστημάτων παρακολούθησης στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της στέγασης και της απασχόλησης.
Απαραίτητη είναι, επίσης, η προώθηση στοχευμένων τοπικών παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, εντός των προτεραιοτήτων και των πυλώνων της Εθνικής Στρατηγικής. Τέλος, από πολλούς έγινε αναφορά στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κέντρα κοινότητας και τα παραρτήματα Ρομά.
Η λειτουργία της Πολιτικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ αναμένεται, μεταξύ άλλων, να συνδράμει τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στον ρόλο της ως το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ε.Ε. για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο πλαίσιο του έργου του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για Θέματα Ρομα του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages