Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας για νέα χαράτσια στη άρδευση - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 2 Ιουλίου 2024

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας για νέα χαράτσια στη άρδευση

 


Σε νέα συνεδρίαση συγκαλείται η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας την Τρίτη 2 Ιουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στην Κυπαρισσία

Στη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στη 1 μ.μ., αναμένεται να συζητηθούν συνολικά 8 θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη Τελών Άρδευσης Τ.Κ. Αρμενιών για το έτος 2023 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)

  1. Λήψη απόφασης για υποβιβασμό κρασπέδου για την αδειοδότηση εισόδου-εξόδου σε επιχείρηση στο Καλό – Νερό.

  1. Απόδοση λογαριασμού του αριθ. 664/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, με υπόλογο τον Αλεξόπουλο Γεώργιο του Διονυσίου.

  1. Απόδοση λογαριασμού του αριθ. 716/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, με υπόλογο τον Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο του Βασιλείου.

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με παραίτηση από το β’ αίτημα της ασκηθείσας με αρ. κατ. 16/2024 τριτανακοπής κατά της υπ’ αρ. 39/2023 απόφασης του Μον.Πρωτ.Κυπαρισσίας [διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας].

  1. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α 119/2024 απόφασης του Μον.Διοικ.Πρωτοδικείου Καλαμάτας με ενάγοντες τον Ευάγγελο Κοροβίλα και τον Βασίλειο Κοροβίλα [έλαβε στον Δήμο αρ. πρωτ. 5495/2024].

  1. Παροχή έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων του Δήμου Τριφυλίας που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού.

  1. Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών και εισήγηση για ανάθεση για τις «Εργασίες Αντιπυρικής/Αντιπλημμυρικής Προστασίας και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων –Παραλιών και Αυτοφυούς Βλάστησης.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages