Υδραυλική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για θολωτούς τάφους στην Τριφυλία και Μεσσηνία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Κυριακή 7 Ιουλίου 2024

Υδραυλική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας για θολωτούς τάφους στην Τριφυλία και Μεσσηνία

 


Σύμβαση για την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας των αρχαιολογικών χώρων στους οποίους βρίσκονται οι 34 θολωτοί τάφοι στη Μεσσηνία και εντοπίζονται στους Δήμους Οιχαλίας, Τριφυλίας, Μεσσήνης, Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης, υπέγραψε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Το δε έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «Global Geospatial Intelligence EE.»

Παράλληλα, εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης αρχιτεκτονικής μελέτης με σκοπό την τεκμηρίωση και τη διατύπωση προτάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης των θολωτών τάφων στον αρχιτέκτονα μηχανικό Ευάγγελο Κοντογιάννη.

Αντιπλημμυρική προστασία

Σε ό,τι αφορά την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας των θολωτών τάφων, θα περιλαμβάνει διαχείριση όμβριων υδάτων μέσω της ασφαλoύς διοχέτευσης των επιφανειακών όμβριων υδάτων σε κατάλληλο αποδέκτη.

Κύριοι στόχοι της υδραυλικής μελέτης είναι:

-Η αποφυγή χαμηλών σημείων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη συγκέντρωση λιμναζόντων επιφανειακών υδάτων

-Η προστασία των τάφων και του περιβάλλοντος χώρου τους από τις απορροές των ομβρίων υδάτων

-Η ασφαλής διοχέτευση των απαγόμενων ομβρίων σε υφιστάμενο αποδέκτη.

Η υδραυλική μελέτη θα περιλαμβάνει και την υδρολογική μελέτη για κάθε μνημείο, καθώς και την προμελέτη της κατασκευής των προτεινόμενων τεχνικών έργων

Στο πλαίσιο της υδραυλικής μελέτης θα παραδοθούν για κάθε θολωτό τάφο:

-Σχέδιο γενικής οριζοντιογραφίας με τις λεκάνες απορροής

-Σχέδιο οριζοντιογραφίας με την προκαταρκτική γενική διάταξη των προτεινόμενων έργων

-Τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει: Την υδρολογία των λεκανών απορροής που απολήγουν σε κάθε μελετώμενο γήπεδο. Τον υπολογισμό των παροχών σχεδιασμού για κάθε λεκάνη. Την περιγραφή των προτεινόμενων υδραυλικών έργων, σύμφωνα με την προτεινόμενη γενική διάταξή τους. Μια προσεγγιστική εκτίμηση του κόστους κατασκευής των προτεινόμενων υδραυλικών έργων.

Οι θολωτοί τάφοι

Οι θολωτοί τάφοι που θα περιλαμβάνει η μελέτη είναι οι εξής:

Εγκλιανός: Θολωτός τάφος IV Άνω Εγκλιανού και Θολωτός τάφος ΙΙΙ Κάτω Εγκλιανού

Βοϊδοκοιλιά-Τραγάνα-Κορυφάσιο: Θολωτός τάφος Βοϊδοκοιλιάς, Θολωτός τάφος Τραγάνας 1, Θολωτός τάφος Τραγάνας 2, Θολωτός τάφος Κορυφασίου (Οσμάναγα)

-Ρούτση Μυρσινοχωρίου: Θολωτός τάφος 1 Ρούτση

Βλαχόπουλο: Θολωτός τάφος Βλαχόπουλου

Κουκουνάρα-Καμίνια Κρεμμυδίων: Ακόνας θολωτός τάφος 1, Ακόνας θολωτός τάφος 2, Γουβαλάρη θολωτός τάφος 1, Γουβαλάρη θολωτός τάφος 2, Φυτιών θολωτός τάφος 1, Φυτιών θολωτός τάφος 2, Τυμβοειδές έξαρμα με θολωτούς τάφους στη θέση Καμίνια Κρεμμυδίων

Καπλάνι: Θολωτός τάφος Καπλανίου 1, Θολωτός τάφος Καπλανίου 2

Νιχώρια Καρποφόρας-Διόδια – Κεφαλόβρυσο: Θολωτός τάφος Νιχωρίων. Θολωτός τάφος Διοδίων, Θολωτός τάφος Κεφαλοβρύσου

Πλατανόβρυση: Θολωτός τάφος Πλατανόβρυσης. ΠΓ θολωτός τάφος Πλατανόβρυσης.

Άνθεια: Θολωτός τάφος Άνθειας

Μουριατάδα: Θολωτός τάφος Μουριατάδας

-Μάλθη-Βασιλικό-Κοπανάκι: Θολωτός τάφος 1 Μάλθης, Θολωτός τάφος 2 Μάλθης, Θολωτός τάφος Βασιλικού, Θολωτός τάφος Ακουρθίου στο Κοπανάκι

Ψάρι: Θολωτός τάφος 1 Ψαρίου, Θολωτός τάφος 2 Ψαρίου

Χαλκιάς: Θολωτός τάφος 1 Χαλκιά, Θολωτός τάφος 2 Χαλκιά, Θολωτός τάφος 3 Χαλκιά

Κάμπος: Θολωτός τάφος Κάμπου.

tharrosnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages