ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΙΚΑ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΙΚΑ


Την κήρυξη του Δήμου Τριφυλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, με εξουσιοδότηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ισχύει έως και τις 2 του ερχόμενου Νοεμβρίου, ενώ μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου θα γίνει -δίχως νέο έγγραφο- άρση της παραπάνω κατάστασης μετά από αίτημα φορέων της περιοχής.

Την σχετική απόφαση μπορείτε να δείτε παρακάτω:

ΘΕΜΑ: «Κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Τριφυλίας της ΠΕ Μεσσηνίας».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Την παρ. 1δ του άρθρου 8 του Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
2. Την υπ. αρ. 1299/07.04.2003 έγκριση του από 7.4.03 Γενικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Ξενοκράτης¨
3. Την παρ. Θ5 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλλικράτης όπως ισχύει
4. Το ΠΔ 131/2010 οργανισμός της περιφέρειας Πελοποννήσου όπως ισχύει
5. Το άρθρο 10 του Ν.4249/2014 «αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού σώματος και της Γενικής Πολιτικής Προστασίας ……..» όπως ισχύει.
6. Το με Α.Π. 2300/29-03-2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη περιοχών σε έκτακτη ανάγκη.
7. Το υπ. 9072/01-08-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Δ. Τριφυλίας
8. Το υπ. αριθ. 264657/02-08-2022 διαβιβαστικό της Περιφέρειας Πελ/σου
9. Το υπ. αριθ. A1092/02-08-2022 έγγραφο εξουσιοδότησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την κήρυξη του Δήμου Τριφυλίας της ΠΕ Μεσσηνίας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 7 & 9 σχετικό.
Το χρονικό διάστημα ισχύος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ισχύει έως και 02 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με το 9 σχετικό.
Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου θα γίνει δίχως νέο έγγραφο άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτής ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Πίνακας αποδεκτών Κοινοποίησης:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελιστρίας 2 Αθήνα 10563
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου -Δ. Ελλάδας & ιονίου
• Γραφείο Συντονιστή
• Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών 158 Πάτρα 26442
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας
4. Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη
5. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ε.Δ.
Χ.Α.
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μεσσηνίας
– Ο –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Pages