Ο Βασίλης Τζανέτος νέος έμμισθος αντιδήμαρχος Αγροτικής παραγωγής στο Δήμο Τριφυλίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Βασίλης Τζανέτος νέος έμμισθος αντιδήμαρχος Αγροτικής παραγωγής στο Δήμο Τριφυλίας


 Με σημερινή απόφαση του δημάρχου Τριφυλίας Γιώργου Λεβεντάκη ορίστηκε έμμισθος αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τριφυλίας ο Βασίλης Τζανέτος, με θητεία έως 09-01-2025.

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στο νέο αντιδήμαρχο:

• Τις αρμοδιότητες του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.
– Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, εισηγήσεων προς τα συλλογικά όργανα διοίκησης, την έκδοση αποφάσεων και λοιπών πράξεων και εγγράφων – πλην δημοσίων συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και της άνω υπηρεσίας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.
– Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου οποτεδήποτε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.4 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν.5056/2023 και ισχύει.
– Οι τελέσεις των πολιτικών γάμων ανατίθενται σε όλους τους Αντιδημάρχους. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.
– Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Τζανέτου Βασιλείου τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του, θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Παναγοπούλου Μαρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages