Λογοδοσία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο από τη δημοτική αρχή Τριφυλίας απόψε - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Λογοδοσία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο από τη δημοτική αρχή Τριφυλίας απόψε


 Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Τριφυλίας διεξάγεται αποψε στις 29 Φεβρουαρίου 2024 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κυπαρισσία κατά την οποία η δημοτική αρχή Τριφυλίας θα λογοδοτήσει για το έργο και τη δράση της.

Οι προσκαλούμενοι (Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων) μπορούν να υποβάλλουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση, μέχρι το αργότερο την 26η Φεβρουαρίου 2024. Πρόκειται για νέα υποχρεωτική δράση των Δήμων, ωστόσο ουδείς γνωρίζει αν έχει τα ανάλογα αποτελέσματα.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. Η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου ή του πρόεδρου νομικού προσώπου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

3.Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

4.Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

5.Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

6.Για τη συνεδρίαση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 10 του άρθρου 67, περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου.

7.Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 67“.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλείσθε όπως αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (pan.lampropoulos@hotmail.com) ή καταθέσετε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου τρεις (3) ημέρες προ της συνεδρίασης τα θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages