Πράσινο φως με νέο διαγωνισμό για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

Πράσινο φως με νέο διαγωνισμό για την ανάπλαση της πλατείας Φιλιατρών

 


Στην έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, των τευχών δημοπράτησης και της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ)», προϋπολογισμού 3.286.000 ευρώ, προχώρησε στη σημερινή συνεδρίασή της η περιφερειακή επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πιο συγκεκριμένα, η περιφερειακή επιτροπή αποφάσισε:

Α.Τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.
Β. Την Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ)» όπως αυτά συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτελούνται από:
8. Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας
9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
10. Τιμολόγιο Μελέτης
11. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
12. Τεχνικές Προδιαγραφές
13. Τεχνική Περιγραφή
14. Προϋπολογισμό Μελέτης

Γ. Τον ορισμό για την υλοποίηση του έργου του θέματος: α) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ως Προϊσταμένης Αρχής και β) του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Δ. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ)», αποτελούμενη από τους:
• κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την κα. ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
• κ. ΜΑΡΙΟΛΑ ΒΑΣΙΛΗ, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΛΑΝΑ, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου
• κα. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΒΑΛΚΟΥ, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα. ΓΕΛΛΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Λευκό ψήφισαν τα μέλη, κ.κ. Νικολάκου, Παπαγγελόπουλος και Οικονόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages