ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ χαρές συζητούν ξανά στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Κυριακή 20 Αυγούστου 2023

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ χαρές συζητούν ξανά στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας


 Η λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Ι (1) Επιτροπής Αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συμμετοχής στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για: «Προμήθεια – Εξοπλισμό παιδικών χαρών Δήμου Τριφυλίας» θα συζητηθεί μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας την ερχόμενη Τετάρτη 23 του μηνός.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  1. Έγκριση Πρακτικού (1) Επιτροπής Αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συμμετοχής στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δημοτικού Φωτισμού και Κτιρίων Δήμου Τριφυλίας»
  2. Έγκριση Πρακτικού Ι (1) ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Οικονομική Προσφορά» για το έργο « Δημοτική Οδοποία Δήμου Τριφυλίας»

  3. Eγκριση Πρακτικού Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για το έργο « Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Αγωγός Μεταφοράς Ακαθάρτων και Αγωγός Διάθεσης Οικισμού Γαργαλιάνων»

  4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2023(Εισήγηση προς το Δ.Σ.)

  5. Έγκριση Πρακτικού Ι( 1)της επιτροπής διαγωνισμού για «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε. Γαργαλιάνων 2023-2024» διαδικασία διαπραγμάτευσης (χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) εγγυητικές επιστολές-δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικές προσφορές – οικονομικές προσφορές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages