ΕΚTΑKΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΕΣ... - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

ΕΚTΑKΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΕΣ...

 


ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΑ διεξήχθη η 29η δια περιφοράς(*)συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία,  την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Σαββάτο και  από ώρα 10 π.μ έως 12.00 π. μ. για την 29η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

(*) Εγκ.426-77233/13-11-2020 (ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γεν. Γραμ. Εσωτερικών & Οργάνωσης, του Υπουργείου Εσωτερικών

 1. Έγκριση ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης Δ.Σ Τριφυλίας την 14-11-2020 με τα παρακάτω θέματα:
 2. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2020 (Έγκρ. των αριθ.250-256-264/2020 ΑΟΕ).
 3. Έγκριση δαπάνης- παραλλαγής δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ έμπροσθεν Γυμνασίου-Λυκείου Φιλιατρών.
 4. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην ΔΕ Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας για το έτος 2021.
 5. Ανανέωση άδειας λειτουργίας Ανοικτής Κολυμβητικής δεξαμενής της Εταιρείας «Αθ. Κόντογλου και Σια ΕΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Αθανάσιο Κόντογλου του Αντωνίου που βρίσκεται στην θέση ΜΑΤΙ Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας.
 6. Τροποποίηση της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 161/2020 με θέμα: Επέκταση ωραρίου Σχολικών καθαριστών/τριών για κάλυψη αναγκών ως προς τις ώρες επέκτασης ωραρίου  του προσωπικού ΥΕ Καθαριστρών/τριών Σχολικών Μονάδων.
 7. Ορισμός Εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για την διαχείριση των Τραπεζικών Λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Παλαιού Λυκείου Φιλιατρών».
 2. Εισήγηση επί του θέματος «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΟΖΕΝΑ Η΄ ΜΠΑΡΛΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΕΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
 3. Έγκριση της παράτασης της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙS)5037513
 4. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια Λύκεια)Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2021-2022.

        Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείσθε μέχρι και το Σάββατο  14-11-2020 και ώρα 10.πμ(έναρξη) έως  12.00 π.μ. (Λήξη) να ενημερώσετε οπωσδήποτε μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) ή τηλεφώνου (2761360724)κλπ τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό).     

        Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου ή με τις επί μέρους Δημοτικές Ενότητες.

Το έκτακτο της συνεδρίασης δικαιολογείται ως κάτωθι:

Ως προς το 2ο Θέμα

Επειδή δεν υπήρξε απαρτία  κατά τις  με  αριθ.26-27/2020 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου  που το εν λόγω θέμα ήταν προς συζήτηση, και την μη διεξαγωγή της 28/2020 Συνεδρίασης (λόγω μέτρων  covid-19) πρέπει το συντομότερο δυνατό να εγκριθούν οι με αριθ. 250-256-264/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής   για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 Ως προς το3ο Θέμα

Επειδή δεν υπήρξε απαρτία  κατά τις  με αριθ.26-27/2020 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που το εν λόγω θέμα ήταν προς συζήτηση, και την μη διεξαγωγή της 28/2020 Συνεδρίασης (λόγω μέτρων  covid-19)  πρέπει το συντομότερο δυνατό να  εγκριθεί η εν λόγω δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και λόγω του ότι η προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ  έχει ημερομηνία λήξης.

Ως προς το 4ο Θέμα

Επειδή δεν υπήρξε απαρτία  κατά τις  με  αριθ.26-27/2020 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που το εν λόγω θέμα ήταν προς συζήτηση και την μη διεξαγωγή της 28/2020 Συνεδρίασης (λόγω μέτρων  covid-19) πρέπει το συντομότερο δυνατό να ανανεωθεί η λειτουργία του Γραφείου ΟΑΕΔ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ως προς το 5ο Θέμα

Επειδή δεν υπήρξε απαρτία  κατά τις  με  αριθ.26-27/2020 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που το εν λόγω θέμα ήταν προς συζήτηση και την μη διεξαγωγή της 28/2020 Συνεδρίασης (λόγω μέτρων  covid-19) πρέπει το συντομότερο δυνατό να ανανεωθεί η εν λόγω άδεια για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου..

Ως προς το 6ο Θέμα

Επειδή δεν υπήρξε απαρτία  κατά τις  με  αριθ.26-27/2020 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που το εν λόγω θέμα ήταν προς συζήτηση και την μη διεξαγωγή της 28/2020 Συνεδρίασης (λόγω μέτρων  covid-19)  πρέπει να οριστούν οι εκπρόσωποι του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία του.

Ως προς το 7ο Θέμα

Επειδή δεν υπήρξε απαρτία  κατά τις  με  αριθ.26-27/2020 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που το εν λόγω θέμα ήταν προς συζήτηση και την μη διεξαγωγή της 28/2020 Συνεδρίασης (λόγω μέτρων  covid-19) πρέπει να οριστεί η εν λόγω επιτροπή για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ως προς το 8ο Θέμα

Επειδή δεν υπήρξε απαρτία  κατά τις  με  αριθ.26-27/2020 Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που το εν λόγω θέμα ήταν προς συζήτηση και την μη διεξαγωγή της 28/2020 Συνεδρίασης (λόγω μέτρων  covid-19) πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο  για το εν λόγω θέμα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 Ως προς το 9ο Θέμα

Επειδή υπάρχει περιορισμένος χρόνος για την κατάθεση της εν λόγω πράξης θα πρέπει να παρθεί Απόφαση παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Ως προς το 10ο Θέμα

Επειδή υπάρχει περιορισμένος χρόνος για την κατάθεση των απόψεων του Δήμου για το εν λόγω θέμα και για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages