ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕ 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


14 η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2020
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 25η η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18.00 μ.μ. για την 14 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω
θέματα: (Η Συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών αριθ.163/29-05-2020 εγκύκλιος
με ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).
1. «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού-Ισολογισμού Δήμου Τριφυλίας Οικ. Έτους
2018(έγκριση των αριθ.108/2020 & 109/2020 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής)».
15 η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2020
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 25η η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. για την 15 η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα: (Η Συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών αριθ.163/29-05-2020 εγκύκλιος με ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).
1. Αποδοχή χρηματοδότησης από έκτακτη επιχορήγηση ποσού 214.179,59ευρώ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοιού CONID-19
2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Τριφυλίας για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών του συστήματος ύδρευσης των ΔΔ φιλιατρών και Γαργαλιάνων(Τροποποίηση της αριθ.21/2020 ΑΔΣ).
3. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας(Έγκρ.των αριθ.107-119ΑΟΕ).
4. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας Α΄ Τρίμηνο 2020(Έγκρ. της αριθ.96/2020 ΑΟΕ).
5. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή Δικηγόρου σχετικά με την υπόθεση ENERGA-HELLAS
POWER(Άσκηση Αγωγής-Λήψη ασφαλιστικών μέτρων)
6. Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση μιας επιπλέον γραμμής ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο κτίριο του Δημαρχείου Γραργαλιάνων.
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου; Επισκευή
παιδικού σταθμού Κοπανακίου Α.Μ 2/2018.
8. Ορισμός Προέδρου και αντικατάσταση μελών του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης –Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.
9. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης του έργου: «Πρόσθετες εργασίες για την αδειοδότηση ζωαγοράς Κοπανακίου».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages