3 ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

3 ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

“Μέχρι σήμερα ο Δήμος Τριφυλίας δεν έχει υποβάλλει σχετικά δικαιολογητικά χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο προς την αρμόδια υπηρεσία”, απαντά το Υπουργείο Εσωτερικών στην ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η χρηματοδότηση με αποτέλεσμα να ακυρώνονται μια σειρά από “έργα πνοής” στο Δήμο Τριφυλίας. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για έργα που είχαν δρομολογηθεί και είχαν ξεκινήσει όπως η ανάπλαση της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας, αλλά και η κατασκευή του ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών, καθώς και η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Καλό Νερό. Να σημειωθεί ότι ήδη ο νυν δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης έχει δηλώσει ότι για το θέμα θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη και έχει διατάξει ΕΔΕ. Το υπουργείο Εσωτερικών δια μέσω του υφυπουργού, Θεόδωρου Λιβάνιου απάντησε τα ακόλουθα:
“Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Έργα “πνοής” στο Δήμο Τριφυλίας-Μεσσηνίας ακυρώνονται», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Με το άρθρο 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) συγκροτήθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2225/14-01-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση Μ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ύψους 150.000.000 € με σκοπό τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43877/07-06-2019 (Α.Δ.Α.: ΩΓΕ6465ΧΘ7-Ο30) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Πράξης «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο δημοτικό στάδιο Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας» του Νομού Μεσσηνίας με το ποσό των 600.000 €. Επίσης, στην ενότητα 7 της ανωτέρω Πρόσκλησης IV καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και χρηματοδότησης των έργων που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό.
 Ειδικότερα αναφέρει: «Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση έργων και προμηθειών,ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν. 
Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του Δικαιούχου Δήμου». Περαιτέρω, η χρηματοδότηση του δικαιούχου φορέα γίνεται εφόσον ο αρμόδιος φορέας υποβάλλει τα δικαιολογητικά της ενότητας 7 της ανωτέρω Πρόσκλησης IV στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, μέχρι σήμερα ο Δήμος Τριφυλίας δεν έχει υποβάλλει σχετικά δικαιολογητικά χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο προς την αρμόδια υπηρεσία.  Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από το Δήμο Τριφυλίας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29147/12-05-2020 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας”. messinialive

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages