ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Δημοτικής συμβούλου στο Δ.Σ.
 Στο 1ο Θέμα <<Τροποποίηση Προυπολογισμού  και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2020 (Έγκρ.της αριθ.229/2020 ΑΟΕ)>> Ψηφίζω ΥΠΕΡ.

Στο 2ο Θέμα <<Λήψη Απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών οδών Δήμου Τριφυλίας>>:

Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριε συνάδελφοι, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ όργανο για να αποφασίσει για υποβολή αίτησης-πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και σε κάθε άλλο πρόγραμμα. ΜΟΝΟ η Οικονομική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης», σύμφωνα με Νόμο από τον Μάρτιο και με Νόμο που αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αρμοδιότητες της Οικ. Επιτροπής που ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες. Γι’ αυτό το λόγο μόλις πριν 2 ώρες συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή και είχε το θέμα αυτό εκτός ημερήσιας διάταξης για το οποίο κατέθεσα με email συγκεκριμένη πρόταση την οποία επαναλαμβάνω στο συμβούλιό μας αν και είναι αναρμόδιο:

Δεν είναι τυπικό αυτό το θέμα για να εκφραστούν δημοτικοί σύμβουλοι και παρατάξεις με ένα «υπέρ», «κατά» ή «λευκό» σε e-mail επί της εισήγησης που αναφέρει αγροτικούς δρόμους, χωρίς να προσδιορίζετε ακριβώς ποιοι είναι και που είναι. Και σε δρόμους που δεν είναι σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Απουσιάζουν από την εισήγηση αγροτικοί δρόμοι στις ορεινές και αγροτικές – κτηνοτροφικές, κατά κύρια επαγγελματική δραστηριότητας των κατοίκων τους, Δημοτικές Ενότητες Αετού, Αυλώνος και Τριπύλης.

Το θέμα όπως εισάγεται σε δια περιφοράς συνεδρίαση, χάνει την πραγματική του αξία και σημασία. Ζητήθηκαν προτάσεις; Έγινε ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων και προέκυψαν οι δρόμοι που προτείνονται στην εισήγηση; Έγινε συζήτηση και διαβούλευση; Γιατί δεν προτείνεται και εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων με κατασκευή τεχνικών έργων με τσιμεντοστρώσεις κλπ.; 

Ξεκαθαρίζω, για να μην υπάρξουν παρερμηνείες, με σκοπιμότητα ή άθελα, ότι δεν διαφωνώ και δεν διαφωνούμε ως παράταξη με κανέναν αγροτικό δρόμο από τους οποίους προτείνονται στην εισήγηση.

Προτείνω μαζί με τους δρόμους της εισήγησης να περιληφθούν με την σημερινή απόφασή μας στην πρόταση και οι δρόμοι: στη Δ.Ε Αυλώνος: Από Καλό Νερό προς Αγιο Σεραφείμ και από κτήμα Τσουκάτου εώς οικισμό κάκαβα, Καλό Νερό (Προσκυνητάρι Αγίας Παρασκευής)  – Αγία Παρασκευή – Βανάδα, Αισέρης– Κάκαβα, Καλλίτσαινα – Πλατάνια (μέσω Αγιαντρέα και μέσω Κοτρώνι), Σιδηρόκαστρο (Μαντριά Κυριαζή) – Πτέρη (Σκλαβέικα),

στη Δ.Ε. Αετού: Από το νεκροταφείο Νέας Αγριλιάς έως το Παλιό Χωριό Αγριλιάς,

στη Δ.Ε. Τριπύλης: Σελλά – ποτάμι, Ραφτόπουλο – Μέρμπαλη, Επ.Οδός (από Μεταλλική Δεξαμενή Ραφτόπουλου) – Μεγάλη Λάκα,

στη Δ.Ε. Κυπαρισσίας: Μεταλλείο (από Αϊ-Γιώργη) έως Βρύσες, Πλετσαίικα – Αναδασώσεις –Μουριατάδα, Υφιστάμενη αγροτική οδός από Ανω Μπλεμενιάνους προς κυπαρισσία, Αγροτική οδός πρόσβασης στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) από εθνική οδό έως τις εγκαταστάσεις. Επειδή αυτή η αγροτική οδός αναφέρεται, στους περιβαλλοντικούς όρους του βιολογικού. 

στη Δ.Ε.Φιλιατρών: Κερασούλα – Μάλη, Κουντρί έως Αγιο Χαράλαμπο

στη Δ.Ε.Γαργαλιάνων: Μουζάκι – Χριστιάνοι, Είσοδος Γαργαλιάνων έως παλιά σφαγεία, στην επαρχιακή οδό βρωμονέρι-Μάραθο στη θέση Αγκορσούλια

Η Τ.Υ. έχει επαρκή χρόνο για να τους προσθέσει στη μελέτη και να υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ψηφίζω την παραπάνω Πρόταση της παράταξή μας που έγινε από εμένα ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής την 16.10.2020 περί ώρας 10:00πμ  που αφορά το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».


Στο 3ο Θέμα <<Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και εκκαθάρισης του έργου:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ».>> Ψηφίζω ΥΠΕΡ.

Στο 4ο Θέμα <<Έγκριση δαπανών  για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων(Εξοχικό-Φιλιατρά-Μερολίθι Φιλιατρών-Μάτι Γαργαλιάνων).>> Ψηφίζω ΥΠΕΡ.

Στο 5Ο << Λήψη Απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών πυροπροστασίας τις σχολικές Μονάδες του Δήμου Τριφυλίας >>: γιατι κάνει την εισήγηση ο κ. Αντιδήμαρχος και όχι η υπηρεσία; Σε ποιο ερώτημα της Οικονομικής Υπηρεσίας δήλωσε αδυναμία η τεχνική υπηρεσία; Λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού ή λόγω χρονικού περιθωρίου εκπόνησης των μελετών; Ψηφίζω ΥΠΕΡ εφόσον πρόκειται να γίνει διαγωνισμός.

Στο 6ο Θέμα <<Έγκριση δημιουργίας ιππικής Σχολής στον Δήμο Τριφυλίας.>>: Δεν διαφωνώ με τη δημιουργία Δημοτικής Ιππικής Σχολής αλλά στην εισήγηση δεν αναφέρεται η δομή, η οργανωτική λειτουργία και σε ποιο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου θα ενταχθεί η Σχολή και επίσης στο Οικονομικό Πλάνο δεν αναφέρεται συγκεκριμένη δαπάνη για τη λειτουργία της Σχολής που θα πρέπει να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου και γι’ αυτό έτσι όπως ήρθε η εισήγηση Ψηφίζω ΛΕΥΚΟ.

Στο 7ο Θέμα << Αντικατάσταση του 1ου μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της Προγραμματικής Σύμβασης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας  και κινητής Μονάδας στον Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (Σχ.ΑΔΣ 211/2019).>> Ψηφίζω ΥΠΕΡ.

Στο 8ο Θέμα << Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας που στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο στην Κοινότητα Σελλά προκειμένου να επαναλειτουργήσει σε συνεργασία με τον σύλλογο απανταχού Σελλαίων  Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ>> Ψηφίζω ΥΠΕΡ με την προσθήκη να συνεχίσει να υφίσταται το Λαογραφικό Μουσείο.

Στο 9ο Θέμα <<Επέκταση ωραρίου Σχολικών καθαριστών/τριών για κάλυψη αναγκών –έγκριση σχετικής αναμόρφωσης Προυπολογισμού(ΑΟΕ229/2020)>>: Οι ώρες που αποφάσισε η Οικ. Επιτροπή μετά από εισήγηση επαρκούν για τα σχολεία; Μήπως χρειάζεται αύξηση ωρών και για άλλα σχολεία; Ψηφίζω ΥΠΕΡ και με τις 2 ερωτήσεις-παρατηρήσεις που έκανα.

Στο 10ο Θέμα << Περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της πράξης με τίτλο : “ Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές Μονάδες του Δήμου Τριφυλίας.>> Ψηφίζω ΥΠΕΡ και ζητώ για όσο ακόμα οι συνθήκες της υγειονομικής κρίσης επιτρέπουν οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας να γίνονται δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages