Μείωση του αριθμού εισαγωγών για Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου στη Μεσσηνία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Μείωση του αριθμού εισαγωγών για Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου στη Μεσσηνία


Χωρίς όμως μεταβολή της ενδο- και εξωνοσοκομειακής θνησιμότητας Κατά την πρώτη φάση της πανδημίας COVID-19, η άμεση εφαρμογή αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην Ελλάδα οδήγησε σε σημαντικό περιορισμό της διασποράς της νόσου και της σχετιζόμενης με αυτή θνησιμότητας. Ωστόσο, στην επιστημονική κοινότητα γεννήθηκε η ανησυχία σχετικά με την πιθανότητα της υιοθέτησης συμπεριφοράς αποφυγής υπηρεσιών υγείας από πλευράς ενός σημαντικού ποσοστού των ασθενών με οξεία καρδιαγγειακή νόσο –και κυρίως Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ)- λόγω του φόβου προσβολής από τον ιό SARS-CoV-2, με δυνητική συνέπεια τη σημαντική αύξηση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας κατά την ίδια περίοδο. Πράγματι, αποτελέσματα πολλαπλών μελετών από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο υποδεικνύουν σημαντική μείωση των εισαγωγών για Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και αύξηση στην επίπτωση των μηχανικών επιπλοκών του ΟΕΜ και στην εξωνοσοκομειακή θνησιμότητα. 
Στις 7/11/2020 δημοσιεύτηκαν στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση (Hellenic Journal of Cardiology) τα αποτελέσματα της μελέτης παρατήρησης που διεξήχθη από την ομάδα της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (Ε. Μάκαρης και συν.), κατά την οποία αναλύθηκαν συγκριτικά δεδομένα ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με διάγνωση ΟΕΜ από 10/3/2020-3/5/2020 (περίοδος μελέτης) και κατά τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους των 2 προηγούμενων ετών (2018, 2019). Επιπρόσθετα, συνελέγησαν δεδομένα που αφορούν την εξωνοσοκομειακή (πιστοποιητικά θανάτου κατόπιν νεκροψίας / νεκροτομής) και ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα από ΟΕΜ στη Μεσσηνία κατά την περίοδο της μελέτης (περίοδος lockdown), την αντίστοιχη περίοδο του 2019, αλλά και κατά τις 55 ημέρες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την εφαρμογή και άρση των πλήρους κλίμακας περιοριστικών μέτρων, αντίστοιχα. 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής μείωσης των εισαγωγών για ΟΕΜ κατά την περίοδο των ευρείας κλίμακας περιοριστικών μέτρων σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2018 και του 2019, κάτι που είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα πολλαπλών αναλόγων μελετών. messinialive

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages