ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Πρόγραμμα για νέες αγροτικές επενδύσεις - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Πρόγραμμα για νέες αγροτικές επενδύσεις


Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ Ελλάδος 2014-2022 για ένταξη στη Δράση 4.1.5, όπως τονίζεται από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας. Η πε
ρίοδος υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου και τα αιτήματα αποοριστικοποίησης των αιτήσεων μέχρι τις 28 Ιουνίου. Στη σχετική ενημέρωση από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας τονίζεται: «H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1043/25-05-2023 τροποποίηση της υπ’ αρ. 534/13-03-2023 απόφασης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ Ελλάδος 2014-2022 για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων» κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022. Η τροποποίηση αφορά: 1. Την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας.
 Ως περίοδος υποβολής ορίζεται η περίοδος από 15/3/2023 έως 30/6/2023 και ώρα 13:00. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ https://www.ependyseis.gr 2. Τα αιτήματα αποοριστικοποίησης των αιτήσεων. Αιτήματα αποοριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά έως 28/6/2023 και ώρα 13:00 ύστερα από υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη του ΠΣΚΕ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας (τηλ. 27613 61503)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages