ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ για ύδρευση και Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου το ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ για ύδρευση και Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου το ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 


Σας καλούμε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, την 02 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 για την 25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα: (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

  1. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου σχετικά με τις υποθέσεις προσφυγών της εταιρείας « ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»κατά του Δήμου Τριφυλίας.

  2. Έγκριση της αριθ.9/2023 ΑΔΣ με ΘΕΜΑ: «1η Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του συνδέσμου Ύδρευσης ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ.

  3. Έγκριση της αριθ.9/2023 ΑΕΠΖ με ΘΕΜΑ: «Η υπ.αριθ.225/3476/06-11-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί γνωμοδότησης για την άδεια κατασκευής πεζοδρομίου(7/2023 ΑΚΣΦ).

  4. Έγκριση της αριθ.10/2023 ΑΕΠΖ με ΘΕΜΑ: « Γνωμοδότηση για άδεια διαμόρφωσης πεζοδρομίου στην Κυπαρισσία(ΑΚΣΚ),

  5. Έγκριση της αριθ.10/2023 ΑΕΠΖ με ΘΕΜΑ: «Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Καλού Νερού».

  6. Ανάκληση της με αριθ.85/2023 με θέμα: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 2η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ αμ.1/2021» και έγκριση εκ νέου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages