ΣΤΑ 31,8 ΕΚ. ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 20 Μαΐου 2023

ΣΤΑ 31,8 ΕΚ. ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

  


Ο προϋπολογισμός του Δήμου Τριφυλίας για το 2023 εμφανίζεται ισοσκελισμένος και ανέρχεται σε 31.820.919,19 ευρώ. Είναι αυξημένος κατά σχεδόν 1,7 εκ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2022 που διαμορφώθηκε σε 30.122.041,54€ ευρώ. Λόγω όμως μη απαρτίας η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αναβλήθηκε για την Δευτέρα. 

Όπως σημειώνεται πάντως  στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε επίσημα στη Δι@υγεια, ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Στριμπάκος, στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

Στην περίπτ. Β΄ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και ιδίως στην παράγραφο 6, η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:
– τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
– έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
– τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει ανάλογα και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την περιπτ. Δ΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας έλαβε την υπ’ αριθ.5/19-05-2023 απόφασή της για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, η ανακεφαλαίωση του οποίου έχει ως κάτωθι:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages