34 προσλήψεις ατόμων απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στον Δήμο Τριφυλίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

34 προσλήψεις ατόμων απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στον Δήμο Τριφυλίας


ΤΗΝ στήριξη ανέργων θα συνεχίσει ο Δήμος Τριφυλίας ο οποίος  συμμετέχει στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) 
για την απασχόληση μακροχρόνια 34 ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση από την  Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Οι θέσεις που κρίνονται απαραίτητες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, να καλυφθούν μέσα στο έτος 2024, έχουν ως εξής:

Για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, αφορά συνολικά 17 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων:

ΥΕ  Γενικών καθηκόντων καθαριότητας 10 θέσεις,

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας (για απορριμματοφόρα – φορτηγά τον Δήμου) 4 Θέσεις,

ΥΕ Βοηθών Πρασίνου – Κηπουρών 2 θέσεις,

ΔΕ Διοικητικού (με πιστοποιημένη γνώση Η/Υ) 1 θέση.

Για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας, συνολικά 9 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων:

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 5 θέσεις,

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 3 θέσεις,

ΔΕ Διοικητικού (με πιστοποιημένη γνώση Η/Υ) 1 θέση.

Για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, συνολικά 3 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων:

ΥΕ Εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων 2 θέσεις,

ΔΕ Διοικητικού (με πιστοποιημένη γνώση Η/Υ)1 θέση.

Για το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου με γνώσεις Η/Υ.

Για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, προβλέπονται συνολικά 4 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων:

ΔΕ Βοηθός κουζίνας 1 θέση,

ΥΕ Οικιακή βοηθός (για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι) 1 θέση,

ΥΕ Γενικών καθηκόντων 2 θέσεις.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και το ποσότης μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages