Δήμος Τριφυλίας: Ορίστηκε ανάδοχος για ράμπες και χώρους υγιεινής ΑμεΑ για τα σχολεία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Δήμος Τριφυλίας: Ορίστηκε ανάδοχος για ράμπες και χώρους υγιεινής ΑμεΑ για τα σχολεία

 


Η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίαςαπόφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το από 09-05-2024 Πρακτικό 2 (ΙΙ) ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 143.983,18 ευρώ, και ως εκ τούτου κατακυρώνει το διαγωνισμό(σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016) στον οικονομικό φορέα “ΓΑΛΑΝΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ “, ο οποίος πρόσφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 12,15 %.

Το έργο έχει ως στόχο:
Α) τη διασφάλιση προσβάσιμης εισόδου από τους κοινόχρηστους χώρους στο κτίριο, και την απρόσκοπτη οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφορία στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος του κτιρίου με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας .
Β) τη δημιουργία νέου ή την ανακατασκευή υπάρχοντος ,προσβάσιμου χώρου υγιεινής , με κοινή χρήση
ανδρών/γυναικών, που θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για ΑΜΕΑ .

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής :
 Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις κουφωμάτων, πλινθοδομών, κατασκευών από σκυρόδεμα,
επιστρώσεων, κιγκλιδωμάτων και ειδών υγιεινής
 Κατασκευές από σκυρόδεμα
 Πλινθοδομές , επιχρίσματα, χρωματισμοί
 Επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια
 Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης
 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και ειδών υγιεινής για ΑΜΕΑ
 Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων θυρών .

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, είναι έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages