ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ αλλά ακριβά παραμένουν τα Δημοτικά τέλη για το 2023 - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 16 Μαΐου 2023

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ αλλά ακριβά παραμένουν τα Δημοτικά τέλη για το 2023


ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΛΛΆ πανάκριβα σε σχέση με μεγάλους Δήμους παραμένουν φέτος τα δημοτικά ακριβά τέλη μετά από πρόταση της Οικονομικής επιτροπής Τριφυλίας περιλαμβάνοντας τις μειώσεις και οι ελαφρύνσεις που είχαν αποφασιστεί ήδη από τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και περιπτώσεις.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αρμόδιος αντιδήμαρχος για τα οικονομικά Δημήτρης Στριμπάκος επισήμανε πως, όπως προκύπτει από την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις τον Δήμου Τριφυλίας για το έτος 2023, αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 5.123.935,08€ (συμπεριλαμβανομένου και χρηματικού υπολοίπου). Το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 5.944.961,51 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους 821,026,43€.

Ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε:

Η αρνητική απόκλιση να καλυφθεί από ανειδίκευτα έσοδα βάσει των διατάξεων της παρ. 2 τον άρθρον 15 του Ν4915/ 2022 το οποίο προέβλεπε ότι «Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2022, η οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, ή να εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής κατ η σχετική απόφαση τεχνικού προ γράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages