Δήμος Τριφυλίας: Αυξημένα τα έξοδα από τα έσοδα δημοτών καθαριότητας και φωτισμού - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

Δήμος Τριφυλίας: Αυξημένα τα έξοδα από τα έσοδα δημοτών καθαριότητας και φωτισμού


Σε 821,026,43 ευρώ παραπάνω προϋπολογίζονται για το έτος 2023 τα έξοδα από έσοδα καθαριότητας & φωτισμού στο Δήμο Τριφυλίας, σ
ύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής στη συζήτηση για «Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του Ενιαίου Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 (εισήγηση προς το Δ.Σ.)». 
 Ο πρόεδρος και αρμόδιος αντιδήμαρχος για τα οικονομικά του Δήμου, Δημήτρης Στριμπάκος, ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Τριφυλίας για το έτος 2023 αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 5.123.935,08 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και χρηματικού υπολοίπου). Το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 5.944.961,51 ευρώ δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους 821,026,43 ευρώ. Ο κ. Στριμπάκος πρότεινε να μη γίνει καμία αναπροσαρμογή στους συντελεστές υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2023 και η αρνητική απόκλιση να καλυφθεί από ανειδίκευτα έσοδα βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν4915/2022. Η Μαρία Πανουσιοπούλου τοποθετήθηκε ως εξής: \
«Το θέμα λήψης απόφασης για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2023 δε δικαιολογείται να εισαχθεί Ε.Η.∆ και, μάλιστα, με χορήγηση στα μέλη της Ο.Ε. πέντε λεπτά πριν από τη συνεδρίαση. Στον υποβαλλόμενο πίνακα παρατηρούμε για τις χρήσεις 2021 – 2022 ότι τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα κατά 899.000 ευρώ και 887.000 ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη για το 2023, παρατηρούμε ότι ο πίνακας τελών όχι μόνο δεν είναι ισοσκελισμένος, αλλά και κατά προσέγγιση δεν υπάρχει αναλογική σχέση. Τα έξοδα είναι περισσότερα των εσόδων κατά 821.000 ευρώ. Επιπροσθέτως ο κωδ. 3211- τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχει βεβαιωμένα έσοδα 999.025 ευρώ. Με τη μεθοδολογία είσπραξης που εφαρμόζει η Ο.Υ. προβλέπεται να εισπραχθεί το 2023 ποσό 220.000 ευρώ από τον εν λόγω κωδ. (3211). Άρα η αρνητική απόκλιση εσόδων – εξόδων για το έτος 2023 αυξάνεται επικίνδυνα στο ποσό των 1.601.000 ευρώ, με αποτέλεσμα η Δημοτική Αρχή να αδυνατεί να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού, που είναι υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα προς τους δημότες της Τριφυλίας. Για όλα τα ανωτέρω και για το ότι οι απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής δεν είναι πειστικές, ψηφίζω λευκό». 
 Με τη σειρά του, ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως εξής: «Ψηφίζω κατά διότι: Φέρνετε ένα τόσο σοβαρό θέμα στην έναρξη της συνεδρίασης. Το 2022 τα έξοδα υπερτερούν των εσόδων κατά οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ και το 2023 με τα αυξημένα έξοδα αποκομιδής των απορριμμάτων, από πού θα καλυφθούν τα επιπλέον έξοδα; Αυτή η πρόταση δεν είναι αξιόπιστη και αληθινή. Το αίσθημα ευθύνης που έχουμε επιδείξει έμπρακτα δεν μπορεί να γίνει αίσθημα συμμετοχής, άρα και συνενοχής σε λανθασμένες και αδιέξοδες πολιτικές. Οφείλατε να είχατε ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα της αποκομιδής, να είχε εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη και όχι για την κάλυψη των δαπανών να έχετε αυθαίρετα προϋπολογίσει ποσό τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ». Η Ο.Ε. με τις ψήφους των αντιδημάρχων έκανε δεκτή την εισήγηση του κ. Στριμπάκου. Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages