Εκπαίδευση αγροτών στη χρήση drones αφορά και την Τριφυλία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Εκπαίδευση αγροτών στη χρήση drones αφορά και την Τριφυλία


 Η προώθηση της γνώσης για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), δηλαδή των drones, του τρόπου σχεδιασμού μιας ασφαλούς πτήσης, καθώς και του σχεδιασμού πτήσεων με σωστές παραμέτρους είναι, μεταξύ άλλων, ο σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος «Βασική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ – Απόκτηση διπλώματος Α1/Α2/Α3», που παρέχεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεωπόνους, γεωλόγους, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, τοπογράφους μηχανικούς και αγρότες, αλλά και όσους θέλουν να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες των ΣμηΕΑ, να αποκτήσουν δίπλωμα χειριστή Α1/Α3 και Α2 κατηγορίας και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν σωστά μια πτήση ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί.

Ο τρόπος εκμάθησης θα περιλαμβάνει βασικούς ορισμούς και γνώσεις για τις τεχνολογίες αυτές, αλλά και επίδειξη της λειτουργίας με διά ζώσης εκπαίδευση. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν μια πραγματική πτήση, να την υλοποιήσουν, καθώς και να εκπαιδευτούν σε βασικούς χειρισμούς των ΣμηΕΑ με πρακτική εξάσκηση. Τέλος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν για την απόκτηση διπλώματος χειριστή ΣμηΕΑ κατηγορίας Α1/Α3 και Α2.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2023 στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι δεξιότητες που θα αναπτύξει ο εκπαιδευόμενος είναι οι εξής:

✱ Καλύτερος συντονισμός ματιού-χεριού και κατανόηση της χρήσης του χειριστηρίου για τον έλεγχο του drone.

✱ Ανάπτυξη της αντίληψης του περιβάλλοντος και των δυνητικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της πτήσης του drone.

✱ Ανάπτυξη της αντίληψης του χρόνου αντίδρασης για τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες καταστάσεις κατά την πτήση του drone.

✱ Ανάπτυξη της ικανότητας να επεξεργάζεται πολλαπλές πληροφορίες και να αντιδρά γρήγορα σε καταστάσεις που απαιτούν αντίδραση.

✱ Βελτίωση της αντίληψης του χώρου και των αντικειμένων γύρω από το drone.

✱ Βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων και της αντίληψης των χειρισμών που απαιτούνται για τη διαχείριση του drone.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages