Τον Σεπτέμβριο η πλήρη εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη στη Μεσσηνία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 7 Μαΐου 2024

Τον Σεπτέμβριο η πλήρη εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη στη Μεσσηνία

 


Σε ΦΕΚ ο νόμος 5108/2024: Συνολικά 68 οι δικαστικοί υπάλληλοι-32 οργανικές θέσεις δικαστών-εισαγγελέων στη Μεσσηνία

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (πρώην Νομός Μεσσηνίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Μεσσηνίας, ως έδρα πρωτοδικείου και Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. Τα Ειρηνοδικεία Καλαμάτας, Πύλου, Κυπαρισσίας και Πλαταμώδους καταργούνται.

Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζεται η Κυπαρισσία, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν ο Δήμος Τριφυλίας, η Δημοτική Ενότητα Δωρίου του Δήμου Οιχαλίας και η Δημοτική Κοινότητα Χώρας της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος του Δήμου Πύλου Νέστορος.

Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζεται η Πύλος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος πλην της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος.

Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζονται ως ακολούθως:
α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3),
β) Πρωτοδίκες: είκοσι δύο (22),
γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1),
δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2),
ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τέσσερις (4).

Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48), της παράλληλης έδρας Κυπαρισσίας σε δεκαοκτώ (18) και της περιφερειακής έδρας Πύλου σε δύο (2).

– Εφετείο Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Καλαμάτας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Μεσσηνίας και Λακωνίας.

Οι υφιστάμενοι δικηγορικοί σύλλογοι, που εδρεύουν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων, διατηρούνται.
Τα καταστήματα, στα οποία στεγάζονται ειρηνοδικεία που καταργούνται, όπως και ο εξοπλισμός αυτών, περιέρχονται στη διαχείριση του διευθύνοντος το οικείο πρωτοδικείο.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ειρηνοδικείο ή πταισματοδικείο, νοείται το μονομελές πρωτοδικείο.

H κατά τόπον αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων που καταργούνται και οι εκκρεμείς υποθέσεις – ποινικές δικογραφίες τους μεταφέρονται στην έδρα πρωτοδικείου ή στην παράλληλη έδρα του πρωτοδικείου που είναι κατά τόπον αρμόδιο.

Επιμόρφωση 2 ετών για τους ειρηνοδίκες

Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας, τα οποία ολοκληρώνονται σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 3, οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εκδικάζουν το σύνολο των αστικών υποθέσεων. Επίσης, και πριν από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να συμμετέχουν σε συνθέσεις τριμελών πλημμελειοδικείων, χωρίς ο αριθμός τους να δύναται να υπερβαίνει τον έναν (1) ανά σύνθεση. Ειδικά για τις υποθέσεις αρμοδιότητας μονομελούς πλημμελειοδικείου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 3 και η παρέλευση δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Στις πολυμελείς συνθέσεις αρχαιότερος θεωρείται ο δικαστής της γενικής επετηρίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages