Παράταση για άμεση αποπεράτωση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Χώρας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Παράταση για άμεση αποπεράτωση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Χώρας

 


Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίασή του, ενέκρινε την χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Χώρας κατά 3 μήνες, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2024.

Για το ίδιο έργο ενέκρινε:

  • Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, υπερβατικό ως προς την αρχική σύμβαση κατά 11.601,66 ευρώ, οφειλόμενο στην πρόβλεψη αύξησης της αναθεώρησης και επιπλέον ποσού 43.927,09 ευρώ για την 1η συμπληρωματική σύμβαση.
  • Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών του έργου.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικού ποσού 328.389,95 ευρώ, που συμπεριλαμβάνει εν σχεδίω την 1η συμπληρωματική σύμβαση, συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις πραγματικές συνθήκες κατασκευής του έργου, καθώς και τιμολόγηση (κανονισμό) 13 νέων εργασιών απαραίτητων για την ορθή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και το πρόγραμμα “Φιλόδημος’, είναι προϋπολογισμού 310.000 ευρώ και υλοποιείται με έκπτωση 12,01%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages