Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας για οδικά έργα και καθαρισμούς παραλιών - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας για οδικά έργα και καθαρισμούς παραλιών


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ σύμφωνα με το κάλεσα στους συμβούλους η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ και ορισμός υπόλογου.

 1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτηση του)» με Α.Μ. 44/2018

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό συμβολαιογράφου και μηχανικού για την διενέργεια έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά το ακίνητο που δώρισε στο Δήμο Τριφυλίας ο κ. Σάμπαλης (απ.177/2021 Ο.Ε.)

 1. Έγκριση ή μη Πρακτικού 1 (Ι) Αξιολόγησης Εγγυητικών επιστολών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συμμετοχής στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Εργασίες Αντιπυρικής/Αντιπλημμυρικής προστασίας και καθαρισμού κοινόχρηστων Χώρων-Παραλιών και Αυτοφυούς Βλάστησης»

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την απ. 17/2024 του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων με θέμα: «Περί λήψης απόφασης για τροποποίηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού Αθ. Κοκκώνη για προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο δημοτικό κτίριο ¨ΚΟΚΚΩΝΗ¨στο οποίο στεγάζεται το Α.Τ. Γαργαλιάνων».

 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με το πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια & Τοποθέτηση Εξοπλισμού για τη Βελτίωση της Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία στις Παραλίες του Δήμου Τριφυλίας» και της υπ΄αριθμ. 10/2024 Μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ», την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Υποέργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οπουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης.

 1. Έγκριση ή μη Πρακτικού 1 (Ι) αποσφράγισης, έλεγχου εγγυητικών, δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για: «Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας έτους 2024»

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης ΣΣΕ έργου : «Εργασίες Ανακαίνισης ΚΕΠ».

 

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και αναθεώρησης του έργου: «Κατασκευή δαπέδων γηπέδων μπάσκετ 5*5».

 1. Έγκριση ή μη Πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό « ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ»

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τις αριθ. 10 &11/2024 αποφ. του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. 6/2024 αποφ. του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών και του αρ. 411/151/04-04-2024 φακ. Υπηρεσίας Δόμησης.

 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. 12/2024 αποφ. του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών του αρ. 547/202/30-04-2024 φακ. Υπηρεσίας Δόμησης.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με το αρ.πρωτ. 513/181/23-04-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: Άρση Ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ,σε συμμόρφωση με την υπ΄αριθ. Α374/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας ,σε ακίνητο εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κυπαρισσίας Δ.Ε. Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας (Ο.Τ.138), και κατά επέκταση ως προς την έγκριση της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, ή την εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages