Χρηματοδότηση σε Τριφυλία και Καλαμάτα για ζώνες προστασίας από δασικές πυρκαγιές σε οικισμούς - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 6 Μαΐου 2024

Χρηματοδότηση σε Τριφυλία και Καλαμάτα για ζώνες προστασίας από δασικές πυρκαγιές σε οικισμούς


 Την εφαρμογή νέου χρηματοδοτικού εργαλείου αποφάσισε το «Πράσινο Ταμείο» για την ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε Δήμους με περιαστικά δάση.

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, οι Δήμοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ύψους 30 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία ζωνών προστασίας από δασικές πυρκαγιές.

Επίσης, από το «Πράσινο Ταμείο» διατέθηκαν χρηματοδοτήσεις (πενιχρές) στα Δασαρχεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας για υλοποίηση μερικών έργων.

Περιμετρικές ζώνες

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο αφορά στη δημιουργία ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου.

Στόχος του νέου εργαλείου είναι «να παράσχει τα κατάλληλα μέσα χρηματοδότησης, προκειμένου κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, οι δικαιούχοι ΟΤΑ να παρέμβουν με τη σύνταξη σχετικών τεχνικών εκθέσεων για τη δημιουργία ζωνών μέσου πλάτους 10 μέτρων, σε όμορες του οικιστικού ιστού ζώνες μείξης με δάση και δασικές εκτάσεις υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, η δυσμενής εξέλιξη των οποίων εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τα γειτνιάζοντα δασικά συμπλέγματα όσο και για τον οικιστικό ιστό». Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία – προσθήκη του νέου χρηματοδοτικού άξονα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Δικαιούχοι Δήμοι

Δικαιούχοι είναι κατά πρώτη προτεραιότητα οι Δήμοι στα όρια των οποίων περιλαμβάνονται ή γειτνιάζουν οι επικίνδυνες περιοχές του π.δ. 575/1-7-1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 157).

Σύμφωνα με την απόφαση του Πράσινου Ταμείου, δικαιούχοι είναι οι Δήμοι όλης της Πελοποννήσου και όσοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου Καλαμάτας.

Σχετικά ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε: «Τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα ενισχύονται και επικαιροποιούνται προσαρμοζόμενα στις ανάγκες της εποχής. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, δημιουργούμε χρηματοδοτικά εργαλεία ειδικής στόχευσης και προχωρούμε αμέσως στην υλοποίησή τους. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, προχωρούμε στην ενίσχυση των Δήμων για την υλοποίηση της πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε Δήμους της χώρας που περιβάλλονται από δάση. Φιλοσοφία της Διοίκησης είναι να δημιουργηθούν στο μέλλον νέα προγράμματα ειδικής στόχευσης και πρέπει οι Δήμοι να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία».

Πενιχρές χρηματοδοτήσεις στα Δασαρχεία

Στο μεταξύ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Πράσινου Ταμείου» εγκρίθηκε δαπάνη για τη χρηματοδότηση των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών για τη διενέργεια έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας των δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024».

Για το Δασαρχείο Κυπαρισσίας εγκρίθηκαν 13.000 ευρώ για την υλοποίηση των έργων:

-Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασ. Κυπαρισσίας έτους 2024

-Καθαρισμοί δασών για την αντιπυρική προστασία στις αναδασώσεις Μουριατάδας.

Αντίστοιχα, για το Δασαρχείο Καλαμάτας εγκρίθηκαν 19.000 ευρώ για τα εξής έργα:

-Διάνοιξη – βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασ. Καλαμάτας έτους 2024

-Συντήρηση υπαρχόντων μονοπατιών ΕΚΠ Σαπιέντζας

-Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, μπαρών κ.λπ. στο δασικό οδικό δίκτυο και σε επιλεγμένες δασικές θέσεις της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καλαμάτας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages