ΟΙ ΑΛΛΕΠΑΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΨΑΝ "ΦΩΤΙΕΣ" ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΙ ΑΛΛΕΠΑΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΨΑΝ "ΦΩΤΙΕΣ" ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


ΑΠΑΝΩΤΕΣ παρατάσεις επί παρατάσεων στην εκτέλεση έργων, τα οποία προ μηνών έπρεπε να έχουν περαιωθεί σύμφωνα με τις οριζόμενες στις συμβάσεις προθεσμίες τους, αποφάσισε στην τελευταία της συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Τριφυλίας, με θετικές ψήφους μόνο των αντιδημάρχων, προκαλώντας την αντίδραση του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης, Γιάννη Μερκούρη, που τόνισε: «Κάτι δεν πάει καλά και είναι εκτός νομιμότητας». Στο θέμα «Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων” (Α.Μ. 55/2020)», για το οποίο η απόφαση δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΨΥ4ΚΩΗΕ-ΘΡΓ, ο πρόεδρος της Ο.Ε., αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτριος Στριμπάκος, έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το από 30/8/2022 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εισηγήθηκε παράταση για τρεις (3) μήνες από το τέλος της τρίτης παράτασης, ήτοι έως 1/12/2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 Ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω κατά, διότι: 1. Δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή του ιστορικού του έργου (σύμβαση και χρόνος λήξης, λήξη συμβάσεων 1ης, 2ης και 3ης), κάτι το οποίο και σε προηγούμενη ανάλογη περίπτωση είχαμε ζητήσει. 2. Δεν αιτιολογείται επαρκώς η αιτούμενη παράταση: “Το έργο εξελίσσεται με το ρυθμό που επιβάλουν οι τοπικές συνθήκες!”. Από που προκύπτει το βάσιμο; Ποιες οι τοπικές συνθήκες που καθορίζουν την εξέλιξη του έργου; 3. Δεν αναφέρεται στο σημείωμα-εισήγηση παράτασης αν προτείνεται η παράταση να είναι με “αναθεώρηση ή χωρίς αναθεώρηση” και, μάλιστα, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Θα έλθουν και επιπλέον διεκδικήσεις; 4. Ο χρόνος των παρατάσεων έχει αδικαιολόγητα υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο (1/11/21 χρόνος παράδοσης του έργου και προτείνετε παράταση μέχρι 30-11-22;). Τέσσερις μήνες ο χρόνος σύμβασης, δεκατρείς μήνες οι παρατάσεις; Από που προβλέπεται; Κάτι δεν πάει καλά και είναι εκτός νομιμότητας. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/16; Οφείλει η Δημοτική Αρχή να μας απαντήσει υπεύθυνα». Στο θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Δημοτική Οδοποιία Αετού” (Α.Μ. 49/2021)», για το οποίο η απόφαση δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΨΠΝΘΩΗΕ-7ΡΥ, ο κ. Στριμπάκος εισηγήθηκε παράταση έως 30/12/2022. 
 Για αυτό ο κ. Μερκούρης είπε: «Ψηφιζω κατά. Ο χρόνος λήξης εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την 1η παράταση, έληξε στις 30/9/22. Αιτείται παράταση ο ανάδοχος τριών μηνών, χωρίς να αιτιολογεί επαρκώς τους λόγους που καθιστούν αυτήν αναγκαία. Η Τ.Υ. εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης διότι “οι αιτιάσεις είναι βάσιμες”. Ειλικρινά από πού προκύπτει το βάσιμο και αναγκαίο; Παραλείπεται, μάλιστα, να αναφερθεί αν γίνεται με αναθεώρηση ή όχι και με ποιου υπαιτιότητα. Να υποθέσω σκόπιμα;». Στο θέμα «Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Δημοτική Οδοποιία Φιλιατρών” (Α.Μ. 26/2020)», για το οποίο η απόφαση δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΨΦΔ4ΩΗΕ-98Ρ, ο κ. Στριμπάκος, έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το από 5/9/2022 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εισηγήθηκε παράταση μέχρι τις 30/12/ 2022. 
Ο Γιάννης Μερκούρης επισήμανε: «Ψηφίζω κατά. Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο είχε ως χρόνο περάτωσης την 24η Απριλίου 2021. 
Με έξι συνεχόμενες παρατάσεις φθάσαμε την 30ή Σεπτεμβρίου 2022! Δεκαέξι μήνες παράταση, τέσσερις φορές παραπάνω από το χρόνο σύμβασης! Από πού προβλέπεται αυτό; Υπάρχει διάταξη νόμου να δικαιολογήσει τη σημερινή αιτούμενη παράταση μέχρι 30/12/22; Ποιες είναι οι βάσιμες αιτιάσεις τις οποίες αβασάνιστα και παράνομα υιοθετεί η επιβλέπουσα υπηρεσία; Δε γίνεται μνεία στην εισήγηση αν είναι με αναθεώρηση ή όχι και με ποιου υπαιτιότητα. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει τελείως από τον έλεγχο η εκτέλεση των έργων. Να περιμένουμε και εδώ τροποποιήσεις των τιμών σύμφωνα με το Ν.4938/2022;». Τέλος, στο θέμα «Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας” (Α.Μ. 41/2020)», για το οποίο η απόφαση δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΨΔΚΔΩΗΕ-ΔΑΟ, ο κ. Στριμπάκος, έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το από 5/9/2022 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εισηγήθηκε παράταση έως 30/12/2022. 
Από πλευρά του, ο κ. Μερκούρης σημείωσε: «Ψηφίζω κατά. Χρόνος παράδοσης του έργου η 22α/12/2021, με τρεις παρατάσεις αδικαιολόγητες, κατά την άποψή μας, συζητάμε σήμερα για 4η παράταση μέχρι 30/12/2022. Τέσσερις μήνες η σύμβαση, δώδεκα οι παρατάσεις! Οι λόγοι ανίσχυροι και μάλιστα δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που δημιουργούν υποψίες. Στη συγκεκριμένη παράταση δεν αναφέρεται στην εισήγηση αν γίνεται με αναθεώρηση ή όχι και με ποιου υπαιτιότητα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages