Τριφυλία: Απόφαση για προσλήψεις 23 ατόμων έκτακτου προσωπικού - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Τριφυλία: Απόφαση για προσλήψεις 23 ατόμων έκτακτου προσωπικού


Απόφαση για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 έλαβε, εκτός ημερήσιας διάταξης στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.
 
Στην απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με 6ΧΒ8ΩΗΕ-ΘΘΣ, αναγράφεται ότι η Ο.Ε.
 «Αποφασίζει ομόφωνα: Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021, ως κάτωθι: -Για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων (Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης και ΔΙΕΚ): Δεκαεπτά (17) σχολικές καθαρίστριες, πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια σύμβασης δέκα (10) μηνών για το σχολικό έτος 2022-2023. Τέσσερις (4) σχολικές καθαρίστριες, μερικής απασχόλησης τριών (3) ωρών ημερησίως, με διάρκεια σύμβασης δέκα (10) μηνών για το σχολικό έτος 2022-2023 -Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Ένας (1) ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών και ένας (1) ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών. 
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η ανάγκη καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και η ανάγκη που προκύπτει στην Τεχνική Υπηρεσία για ενασχόληση με ευρωπαϊκά προγράμματα, ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα και γενικά η κάλυψη των αναγκών της στην υλοποίηση του έργου της. Β. Για την κάλυψη της δαπάνης να υπάρξει μέριμνα για εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2022, με υποχρέωση ανάλογης πρόβλεψης για όσο χρόνο αναμένεται να διαρκέσει η εκάστοτε σύμβαση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2022».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages