ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΑΝΤΟΥΝΙΩΝ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΑΝΤΟΥΝΙΩΝ ΣΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑΞεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς εργασίες στο πλαίσιο υλοποίηση του έργου «Πλακόστρωση καντουνιών Φιλιατρών» με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Λεωνίδας Σιώρης & ΣΙΑ Ε.Ε.».
Ο ανάδοχος αναδείχθηκε προσφέροντας ποσοστό έκπτωσης 14,10%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης και τιμή προσφοράς 122.371,77 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, «το εν λόγω έργο αφορά στις εργασίες πλακοστρώσεων καντουνιών και ηλεκτροφωτισμού αυτών στη Δ.Κ. Φιλιατρών στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου.
Η συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε περίπου 1.643,0μ2 συνολικά. Η μελέτη περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες καθαίρεσης των επιφανειών, τοποθέτηση δικτύου αποχέτευσης όπου απαιτείται, σύνδεση των νέων παροχών και τοποθέτηση πλήρους δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Ακολουθεί η επίχωση με άμμο λατομείου για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων αποχέτευσης και η επίχωση με προϊόντα εκσκαφής για τη διαμόρφωση της σκάφης. Ακολουθεί διάστρωση 10 εκ με θραυστό υλικό λατομείου και συμπίεση αυτού. Η τσιμεντόστρωση της επιφάνειας θα γίνει σε πάχος 15 εκ με C12/15.

    
  

Στις περιπτώσεις διάστρωσης έγχρωμου σκυροδέματος, επιλογή χρώματος από την Υπηρεσία, θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα C16/20. Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει σε υπόστρωμα άμμου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες επισκευής/αποκατάστασης φρεατίων. Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
Αντικείμενο της παρούσας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και οδοφωτισμού είναι η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων αστικού φωτισμού και η φωταγώγηση του προς ανάπλαση χώρου. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών αστικού φωτισμού ύψους 3,00 έως 3,50 μέτρων, τα οποία θα τροφοδοτούνται μέσω υπογείου καλωδίου από κεντρικό πίνακα πίλαρ».  Του Ηλία Γιαννόπουλου tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages