Ανθεκτικότητα και θετικό ισοζύγιο για τις επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Ανθεκτικότητα και θετικό ισοζύγιο για τις επιχειρήσεις στη Μεσσηνία


Θετική εξέλιξη, η διάρκεια της οποίας ωστόσο μένει να επιβεβαιωθεί, αποτελεί το ισοζύγιο της επιχειρηματικότητας το 2021, καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, παρά τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, η δημιουργία νέων επιχειρήσεων δεν ανακόπηκε αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα  με τα στοιχεία που παρουσίασε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας έγιναν 528 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και στον αντίποδα 89 διαγραφές. Μάλιστα οι συστάσεις νέων εταιρειών κινήθηκαν σχετικά κοντά στο επίπεδο του 2019.

Ειδικότερα «το Επιμελητηρήιο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2021 έγιναν 528 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 89 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Μέσα από την άντληση των στοιχείων αυτών είναι προφανής η συνέχιση του αυξητικού ρυθμού εγγραφών νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τις διαγραφές και για το έτος 2021. Ειδικά και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από τη πανδημία και την οικονομική ύφεση που επακολούθησε οι συστάσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κινήθηκαν στο επίπεδο της τριετίας: 2019:573, 2020: 487 και 2021: 528.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.) στην τριετία 2019-2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages