ΤΑ Επιμελητήρια Πελοποννήσου ζητούν αλλαγή της ενίσχυσης των επιστρεπτέων προκαταβολών - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

ΤΑ Επιμελητήρια Πελοποννήσου ζητούν αλλαγή της ενίσχυσης των επιστρεπτέων προκαταβολών

 


Δυναμώνει την ένταση των παρεμβάσεών του ο επαγγελματικός κόσμος και με τα Επιμελητήρια να αποτελούν τον βραχίονα της πίεσης προς την κυβέρνηση, μετά την υπόθεση της αύξησης της επιχορήγησης στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων που έμειναν απέξω στην Πελοπόννησο, επανέρχονται σήμερα μέσω του Περιφερειακού Επιμελητηριακού τους Συμβουλίου, θέτοντας το πλέον κρίσιμο θέμα που έχει να κάνει με τις επιστρεπτέες προκαταβολές.

Θέμα: «Δυνατότητα Αλλαγής Καθεστώτος Ενίσχυσης Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η εμφάνιση της νόσου COVID-19 προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας και έπληξε τους πολίτες και την κοινωνία σε διάφορα επίπεδα. Προκαλώντας κλυδωνισμό στην παγκόσμια οικονομία καθώς και την οικονομία των χωρών μελών της Ε.Ε. και φυσικά της Ελλάδας. Η συντονισμένη αντίδραση, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, και της κυβέρνησης της χώρας μας, είχε σαν αποτέλεσμα τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία της Ε.Ε. και της χώρας μας.

Η Ελληνική κυβέρνηση δρώντας στο πλαίσιο των κανόνων πού έθεσε η Ε.Ε., έλαβε σειρά μέτρων, με σκοπό την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην απασχόληση και στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού για εργαζόμενους
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού επιστημόνων
 • Ενισχύσεις με μορφή Επιστρεπτέας προκαταβολής 1-2-3-4-5-6 & 7
 • Μειώσεις ενοικίων
 • Πρόγραμμα Συνεργασία
 • Αναστολή πληρωμής επιταγών
 • Προγράμματα περιφερειών-Στήριξη επιχειρήσεων covid-19
 • ΤΕΠΙΧ ΙΙ
 • Ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων
 • Επιδότηση τόκων 1 & 2 & 3
 • Πρόγραμμα Γέφυρα 1 & 2
 • Πρόγραμμα θερμάστρες εξωτερικών χώρων
 • Πρόγραμμα e-shops
 • Επιδότηση παγίων Δαπανών , κλπ

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στο μέτρο των Ενισχύσεων με μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής που επαναλήφθηκε σε επτά χρονικές περιόδους σε διάστημα περίπου ενός έτους (1-2-3-4-5-6 & 7) αυτή χορηγήθηκε κάτω από δύο πλαίσια ενίσχυσης, με δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιλέξουν το πλαίσιο ενίσχυσης που επιθυμούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages