ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ - KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ


Σύμφωνα με το πρακτικό της απόφασης όπου δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, “Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: το εν λόγο θέμα εισάγεται ως κατεπείγον, για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΥΑΤ και την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων της.
 Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη το άρθρο 75, παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, αποφάσισαν ομόφωνα το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε: Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ιδιαίτερα αυξημένο λειτουργικό κόστος από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΥΑ Τριφυλίας με το αριθ. πρωτ. 429/9-2-2022 εγγράφό της προς την ΔΕΗ Α.Ε., ζήτησε όπως υπάρξει ενημέρωση για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η ΔΕΥΑΤ να ενταχθεί σε διακανονισμό – ρύθμιση των ληξιοπρόθεσμων οφειλών της από τέλη ηλεκτροδότησης, καθώς και τον μέγιστο αριθμό δόσεων που μπορούν να καταβληθούν.
 Σε απάντησή της η ΔΕΗ Α.Ε. δίνει την δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής με τους παρακάτω δύο τρόπους: Α) Άμεση καταβολή του 20% της οφειλής και το υπόλοιπο σε 24 ισόποσες έντοκες μηνιαίες δόσεις, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των τρεχόντων λογαριασμών και Β) διακανονισμός της οφειλής σε 48 ισόποσες έντοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς την καταβολή προκαταβολής, με τριτεγγυητή το Δήμο και υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των τρεχόντων λογαριασμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:


Pages