ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


 Στη λήψη απόφασης για την έγκριση της πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προχωρησε στη σημερινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ο.Ε. Τριφυλίας ενέκρινε την πρόσληψη 20 εργαζομένων, ως προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2022-2023, με συνολικό αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης τις 116, οι οποίες
κατανέμονται σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και πλήρους απασχόλησης ως κάτωθι:

Το ποσό της δαπάνης που θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 65.880,00€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Τριφυλίας, του τρέχοντος έτους 2022 με το ποσό των 26.352,00€ καθώς και τον προϋπολογισμό του έτους 2023 με το ποσό των 39.528,00€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages