ΣΕ ΙΣΧΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

ΣΕ ΙΣΧΥ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 


ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να ασκήσει προσφυγή κατά της αριθ. 199657/14-06-2022 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σχετικά με την επιβολή προστίμου στο Δήμο Τριφυλίας για την εναπόθεση στερεών αποβλήτων στο αγροκήπιο Φιλιατρών και στον όρχο αυτοκινήτων [θέση παλαιά δημοτικά σφαγεία] Γαργαλιάνων αποφάσισε η Οικονομική επιτροπή της Τριφυλίας.

Σύμφωνα με το πρακτικό, με την αριθ. 199657/14-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στο Δήμο Τριφυλίας, ύψους 2.500,00 ευρώ διότι, σύμφωνα με την εισήγηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της ΠΕ Μεσσηνίας και την από 19-08-2021 σχετική έκθεση αυτοψίας, διαπιστώθηκε ότι 1./ πλησίον του ειδικού σχολείου Φιλιατρών, σε υπαίθριο μη περιφραγμένο χώρο [θέση Αγροκήπιο] διαπιστώθηκαν εναποθέσεις στερεών αποβλήτων (κλαδέματα, ξύλα, πλαστικά, υλικά κατεδαφίσεων κλπ) και 2./ στον όρχο αυτοκινήτων [θέση παλαιά δημοτικά σφαγεία] Γαργαλιάνων διαπιστώθηκαν εναποθέσεις στερεών αποβλήτων (κλαδέματα, ξύλα, πλαστικά, αδρανή κλπ. Οι ανωτέρω
διαπιστώσεις συνιστούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Παράλληλα  με την από 15-07-2022 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου Τριφυλίας, οι παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επισύρουν την επιβολή προστίμου το οποίο εκδίδεται κατά δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης, η διακριτική ευχέρεια της οποίας περιορίζεται μόνο ως προς το ύψος του προστίμου. Γι’ αυτό και η ως άνω παράβαση καθίσταται τυπική. Η τυπικότητα της παράβασης αυτής σε συνδυασμό με το χαμηλό ύψος του προστίμου, το οποίο υπολείπεται κατά πολύ του νομίμου ανώτατου ορίου των 200.000 ευρώ, δεν αφήνει περιθώρια ευδοκίμησης της τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, παρά μόνο αν δεν συνέβησαν τα πραγματικά περιστατικά όπως εκτίθενται στην ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση αυτοψίας ή συνέτρεχε λόγος ανωτέρας βίας, ήτοι γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο, η αποτροπή του οποίου είναι ανέφικτη, ακόμα και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας. Επειδή δε γνωστοποιήθηκε κάποιο γεγονός από το οποίο να προκύπτει ότι είτε δεν πραγματοποιήθηκε υποβάθμιση περιβάλλοντος, είτε ότι συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας, προς τούτο, θεωρώ, σύμφωνα πάντα και με την από 15-07-2022 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου, ότι δεν υφίσταται λόγος άσκησης προσφυγής κατά του προστίμου.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο Γιάννης Μερκούρης άσκησε δριμεία κριτική στην δημοτική αρχή για την εναπόθεση απορριμμάτων στον όρχο οχημάτων Γαργαλιάνων και στο αγροκήπιο Φιλιατρών, ζητώντας από τον Δήμο να αναλάβει τις ευθύνες του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages