ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 


ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ καθώς το καλοκαίρι φεύγει ελήφθη η απόφαση στο θέμα «Έγκριση δαπάνης σχετικά με την τουριστική προβολή του Δήμου Τριφυλίας», που αγγίζει σε 5.877,60 ευρώ, την οποία έλαβε ομόφωνα αλλά και με παρατηρήσεις η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Βέβαια μέχρι να τυπωθεί το υλικό και να διανεμηθεί χωρίς να γνωρίζουμε που και με ποιά κριτήρια μάλλον θα περάσει καιρός καθώς ο Αύγουστος ζυγώνει...
Στην απόφαση, που αναρτήθηκε στη Δι@υγεια με Ψ6ΑΟΩΗΕ-9ΘΑ, σημειώνεται ότι: «Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Ο Δήμος Τριφυλίας σχεδιάζει την τουριστική καμπάνια του με σκοπό την ανάδειξή του. Πρόκειται για μια καμπάνια δημοσιότητας και προβολής του ως προορισμού, η οποία περιλαμβάνει έντυπο προωθητικό υλικό, εικονογράφηση χάρτη, φωτογραφικό υλικό και σχεδιασμό banners.

Συγκεκριμένα:

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 16ΣΕΛΙΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ: Θα σχεδιαστεί το βασικό φυλλάδιο παρουσίασης για τα μνημεία, τις παραλίες, τα αξιοθέατα, τους καταρράκτες κι άλλα σημεία άξια προβολής, της Τριφυλίας. Κάθε σημείο θα συνοδεύεται από μία εντυπωσιακή φωτογραφία, το όνομα του σημείου εν είδος τίτλου, ένα μικροκείμενο (δύο αράδων) και ένα QRCode με τη θέση του στο χάρτη. Τα σημεία θα είναι κατηγοριοποιημένα είτε κατά κατηγορία (παραλίες, καταρράκτες κοκ) είτε με βάση την τοποθεσία τους (π.χ. από το πιο βορεινό και κατεβαίνοντας).

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ BANNERS: Θα σχεδιαστούν 23 banners τα οποία θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία του Δήμου και θα καλούν τον επισκέπτη να ανακαλύψει κάτι συγκεκριμένο στην Τριφυλία. Θα παίζουν με το concept “EXPERIENCE TRIFYLIA” και θα αποκαλύπτουν ένα αξιοθέατο προς εξερεύνηση παίζοντας τον ρόλο ενός Teaser.

3. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΑΡΤΗ: Θα σχεδιαστεί πρωτότυπος χάρτης της Τριφυλίας με τα σημεία ενδιαφέροντος με την τεχνική της εικονογράφησης

4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να έχουμε εξαιρετικής ποιότητας φωτογραφίες που θα χρησιμεύουν ως καλή πρώτη ύλη για οτιδήποτε σχεδιάσουμε. Αυτό το υλικό θα συγκεντρωθεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία με φωτογράφους της περιοχής και θα βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου για κάθε χρήση. Προϋπολογίζεται ότι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.877,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)…».

Από πλευρά του, ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Πρέπει ο τουριστικός οδηγός να επικαιροποιηθεί, να συμπεριληφθούν αξιοθέατα που εκ παραδρομής είχαν μείνει εκτός και να επανεκδοθεί. Ψηφίζω υπέρ».

Ο δε Παναγιώτης Αλευράς σημείωσε: «Ψηφίζω υπέρ. Αλλά αν ήθελε η Δημοτική Αρχή να προβάλλει τον τουρισμό θα έπρεπε να αξιοποιήσει τον αρχαιολογικό χώρο του Κάναλου με την κατασκευή του δρόμου Κάναλος-Γαργαλιάνοι, για να είναι ο χώρος προσβάσιμος και συγχρόνως να εξυπηρετεί τους παραγωγούς και τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής».

Τελικά, η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα: «Εγκρίνει το αριθ. 7987/12-07-2022 πρωτογενές αίτημα και συνεπώς τη δαπάνη 5.877,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τη σχεδίαση της τουριστικής καμπάνιας για την προβολή του Δήμου Τριφυλίας και την ανάδειξή του ως προορισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.02: Διαφημιστικό τουριστικό υλικό, του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2022 και είναι αιτιολογημένη βάσει των διατάξεων του άρθρου 75, παρ. Ι, τομέας στ’ 10 και του άρθρου 158, περ. 3δ’ του Ν. 3463/2006.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163/2022».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages