ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΝΕΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΝΕΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


 Συνεχίζονται οι εργασίες στο πετρογέφυρο των Πλατανίων στη Νέδα, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου. Το αρχιτεκτονικό αυτό μνημείο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, λόγω εγκατάλειψης, η αντιμετώπιση των οποίων όμως ξεκίνησε πέρσι και θα συνεχιστεί φέτος από το υπουργείο Πολιτισμού. Ωστόσο, στη Νέδα υπάρχουν και άλλα σημαντικά πέτρινα γεφύρια, που χρειάζονται αποκατάσταση και προστασία από το υπουργείο Πολιτισμού, για να οποία δεν προβλέπεται κάποια παρέμβαση, παρά τα σχετικά αιτήματα από την Ομοσπονδία Συλλόγων Χωριών Ορεινής Μεσσηνίας “Ο Επικούριος Απόλλων”…

Στη Νέδα πρόκειται να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου οι ακόλουθες εργασίες:

-Εκ νέου καθαρισμοί από την βλάστηση. Θα γίνει αποψίλωση επί της γέφυρας και πέριξ αυτής με ιδιαίτερη επιμέλεια, ώστε να παύσει η εν εξέλιξη διάβρωση της από την βλάστηση.

-Αποκάλυψη του λιθόστρωτου της γέφυρας, αρμολόγηση του και συμπλήρωση του.

-Αφαίρεση λίθων του λιθόστρωτου σε συγκεκριμένες θέσεις, για την εφαρμογή ανοξείδωτων ντιζών ώστε να εξαλειφτεί το φαινόμενο της κύρτωσης (αστοχίας) των τοίχων αντιστήριξης. Οι ντίζες θα αγκυρωθούν με λαπάτσες εξωτερικά των τοίχων και θα είναι ανοξείδωτες.

-Θα κατασκευασθούν τοιχία, συνέχεια των υφισταμένων, τόσο για την προστασία της γέφυρα έναντι υποσκαφής όσο και των χρηστών της γέφυρας, για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί ντόπια πέτρα καθώς και ασβεστοτσιμεντοκονία με λευκό τσιμέντο

-Θα κατασκευαστή αύλακας για την συλλογή και την διευθέτηση όμβριων υδάτων ανάντη την γέφυρας, έτσι ώστε να ανακοπεί η ροή υδάτων πάνω στο κατάστρωμα της γέφυρας και κατ΄ επέκταση η περαιτέρω διάβρωση της.

-Θα αρμολογηθεί ο βράχος στην έδραση του τόξου, ανάντη και κατάντη σε συνολικό μήκος περίπου πέντε μέτρων, για την άρση της προϊούσας φθοράς. Για την αρμολόγηση θα χρησιμοποιηθεί ισχυρή τσιμεντοκονία.

kalamatajournal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages