Μειωμένο προσωπικό με προβλήματα η δακοκτονία και στη ΤΡΙΦΥΛΙΑ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

Μειωμένο προσωπικό με προβλήματα η δακοκτονία και στη ΤΡΙΦΥΛΙΑ


Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση με την κατανομή εποχικού προσωπικού στις Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς του 2023. Σύμφωνα με την απόφαση, στους 750 ανέρχεται το εποχικό προσωπικό που θα εργαστεί στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου σε όλη τη χώρα. Πάντως, γενικό αίτημα των ΔΑΟΚ της χώρας είναι η αύξηση του προσωπικού στα επίπεδα του 2010. Όπως αναφέρουν στον ΑγροΤύπο, δεν είναι δυνατόν το ίδιο έργο να το κάνουν σωστά εργαζόμενοι που έχουν μειωθεί κατά 50 – 70% σε σχέση με τα χρόνια πριν τα μνημόνια. Επίσης, δεν είναι δυνατόν με τόσο μειωμένο προσωπικό να γίνει σωστός έλεγχος της εφαρμογής της δακοκτονίας. 
 Ο ΑγροΤύπος βρήκε την αντίστοιχη απόφαση του 2010, στον οποία αναφέρει ότι το εποχικό προσωπικό για την καταπολέμηση του δάκου ήταν 4.316 άτομα (298 τομεάρχες δακοκτονία και οι υπόλοιποι εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων). 
 Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί ως εξής: α) οι τομεάρχες δακοκτονίας, 214 άτομα ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών, Β) το εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων: 186 άτομα έως 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών, 350 άτομα έως 60 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα 6,5 μηνών. Η απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι τις 30/11/2023. Όπως επισημαίνει η απόφαση, η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού για το οικονομικό έτος 2023 θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες) και θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους προς αυτές από τον τακτικό προϋπολογισμό Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages