ΑΠΑΙΤΟΥΝ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

ΑΠΑΙΤΟΥΝ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού

 


 Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας, την επιλογή του οικονομικότερου και καλύτερου τρόπου χρηματοδότησης του έργου και την έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης – Ανάκληση της 317/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατέθεσαν σήμερα 17 δημοτικοί σύμβουλοι.

Όπως αναφέρουν στο αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου:

Έχοντας υπόψη:

Το ν. 3852/2010, άρθρο 67, «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου»,

Το ν. 3852/2010, άρθρο 72, «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής»,

Τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ζητάμε

Τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

«Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας, την επιλογή του οικονομικότερου και καλύτερου τρόπου χρηματοδότησης του έργου και την έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης – Ανάκληση της 317/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Κύριε Πρόεδρε,

Η Οικονομική Επιτροπή αναρμοδίως, (η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο), και μάλιστα χωρίς εισήγηση των υπηρεσιών, έλαβε την 317/2022 απόφαση. Η απόφαση αυτή πλήττει τα συμφέροντα του Δήμου και πρέπει να ανακληθεί, καθώς δεσμεύει ανταποδοτικά χρήματα των Δημοτών (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού), ύψους 6 εκατ. Ευρώ περίπου, που επιχειρείται να εκχωρηθούν σε ιδιώτη για 12 έτη και με συγκεκριμένη για 12 έτη τεχνολογία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 72, εφόσον κρίνει, και εμείς κρίνουμε, πως το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό.

Η ενεργειακή αναβάθμιση και η επιλογή του τρόπου χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου κρίνονται και είναι ιδιαίτερα σοβαρά τόσο για το δήμο και την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, όσο και για το περιβάλλον, την εξοικονόμηση των ανταποδοτικών χρημάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των δημοτών (μέσω της μείωσης των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού) και τα πολλά χρόνια δέσμευσης δημοτικών πόρων.

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης και υλοποίησης ενός τέτοιου έργου είναι δυνατές: είτε με χρηματοδότηση από χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε με χρήση ίδιων πόρων, είτε με δανεισμό, είτε με συνδυασμό των τριών παραπάνω, είτε με σύμβαση εκχώρησης σε ιδιώτη, με επωφελείς για το Δήμο όρους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχει την αρμοδιότητα και το κύρος, θα συζητήσει και αποφασίσει το ίδιο τρόπο και εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης και υλοποίησης ενός τόσο σημαντικού έργου, όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού.

Στην απόφασή του θα λάβει υπόψη και σχετική πρόταση/εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, Τεχνικής και Οικονομικής, του Δήμου, με συγκριτική αξιολόγηση τόσο οικονομική όσο και τεχνική των μεθόδων υλοποίησης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

  1. Αδρακτάς Ιωάννης

2. Αλεξοπούλου Σταματία

  1. Αλευράς Παναγιώτης

4. Ανδρινόπουλος Ευστάθιος

5. Ανδρινοπούλου-Καμπύλη Μαγδαληνή

6. Αντωνόπουλος Θεόδωρος

7. Δριμής Δημήτριος

8. Καναλουπίτης Χαράλαμπος

9. Κατσίβελας Παναγιώτης

10. Κατσούλας Ιωάννης

11. Κοροβίλας Αγγελής

12. Κουκούμης Σαράντος

13. Μερκούρης Ιωάννης

14. Παναγιωτοπούλου Χάιδω

15.Πανουσιοπούλου Μαρία

16. Παρασκευόπουλος Ιωάννης

17.Τσαφαράς Παναγιώτης

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΔΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages