ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 


Σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις συγκαλείται την ερχόμενη Τρίτη 21 Μαρτίου το δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας.

Η πρώτη, στις 7.00 μ.μ., έχει πέντε θέματα ημερήσιας διάταξης, τα ίδια με τις δύο αναβληθείσες συνεδριάσεις λόγω μη απαρτίας:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Τριφυλίας.

 2. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΕΤΟΥ Α,Μ 49/2021.

 3. Έγκριση σχεδίου 1ης τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ & Δικαιούχου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τριφυλίας για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Σύμβασης (μεταξύ Ο.Τ.Δ. & Δικαιούχου) Υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του)», προϋπολογισμού 595.245,66 € και συμβατικού ποσού 427.464,37 € με Φ.Π.Α.

 4. Έγκριση 1ης Τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της.

 5. Έγκριση η μη του πρακτικού της τριμελούς επιτροπής για το άνοιγμα φακέλων προσφορών για την σύναψη σύμβασης με Τραπεζικό ίδρυμα για την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου Τριφυλίας.

Η δεύτερη, στις 8.00 μ.μ., έχει έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών»(ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ΑΛΦΑ ΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΑΕ).

 2. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση Καντουνιών Φιλιατρών».

 3. Έγκριση: Σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την υλοποίησης της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ–Όρων και σκοπιμότητα αυτής-Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παρακολούθησης-Εξουσιοδότηση του κ. Δήμαρχου για την υπογραφή της.

 4. Έγκριση: Σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Τριφυλίας για την υλοποίησης της πράξης ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ–Όρων και σκοπιμότητα αυτής-Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παρακολούθησης-Εξουσιοδότηση του κ. Δήμαρχου για την υπογραφή της.

 5. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Τριφυλίας έτους 2023.

 6. Έγκριση της αριθ.4/2023 ΑΔΣ του Φορέα Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης. Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας με θέμα: «Ψήφιση Προυπολογισμού Οικ. έτους 2023».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages