ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής Τριφυλίας για έργα οδοποιίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής Τριφυλίας για έργα οδοποιίας

 


Συνεδριάζει εκτάκτως στις 11 το πρωί της Τριτης 28 Μαρτίου η Οικονομική Επιτροπής Δ. Τριφυλίας,  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Έγκριση, των όρων δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση οχημάτων-Μηχανημάτων έργου » Δήμου Τριφυλίας και της αριθ.2/2023 Τ. Μελέτης.

  2. Έγκριση, των όρων δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Τεχνικά έργα Αγροτικής Οδοποιίας » του Δήμου Τριφυλίας και της αριθ.5/2023

Τ. Μελέτης.

Το ΕΚΤΑΚΤΟ των θεμάτων δικαιολογείται ως κάτωθι:

– Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών συνέταξε την μελέτη Τεχνικά έργα Αγροτικής Οδοποίιας χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών προυπολογισμού 348.800,00 € .Κατά το άρθρο 160 του Ν.3463/06 καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/10 αναφέρεται ότι μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προυπολογισμού είναι επιτρεπτή η πραγματοποίηση δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να
πραγματοποιηθούν έως ότου  αρχίσει ο νέος προυπολογισμός και όχι πριν το
τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.
για τους λόγους αυτούς και  επειδή  το πρόγραμμα χρηματοδότησης από το
υπουργείο λήγει 31/12/2023 θα πρέπει να δημοπρατήσουμε πριν της 31/3/2023.
-Επίσης η συντήρηση οχημάτων -μηχανημάτων αρ. μελ. 2/23  ανήκει στις
υποχρεωτικές δαπάνες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν πριν την έναρξη του νέου προυπολογισμού και όχι πριν το τέλος Μαρτίου ( αρθρο 160 του Ν.3463/06 και παρ.1 του άρθρου 158), παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους όρους του διαγωνισμού .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages