ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής Τριφυλίας για έργα οδοποιίας - KYPARISSIANEWS.COM Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

KYPARISSIANEWS.COM  Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΠΡΩΙΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ 8

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ON LINE ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ" ΔΩΡΕΑΝ

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής Τριφυλίας για έργα οδοποιίας

 


Συνεδριάζει εκτάκτως στις 11 το πρωί της Τριτης 28 Μαρτίου η Οικονομική Επιτροπής Δ. Τριφυλίας,  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Έγκριση, των όρων δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση οχημάτων-Μηχανημάτων έργου » Δήμου Τριφυλίας και της αριθ.2/2023 Τ. Μελέτης.

  2. Έγκριση, των όρων δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Τεχνικά έργα Αγροτικής Οδοποιίας » του Δήμου Τριφυλίας και της αριθ.5/2023

Τ. Μελέτης.

Το ΕΚΤΑΚΤΟ των θεμάτων δικαιολογείται ως κάτωθι:

– Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών συνέταξε την μελέτη Τεχνικά έργα Αγροτικής Οδοποίιας χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών προυπολογισμού 348.800,00 € .Κατά το άρθρο 160 του Ν.3463/06 καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/10 αναφέρεται ότι μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προυπολογισμού είναι επιτρεπτή η πραγματοποίηση δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να
πραγματοποιηθούν έως ότου  αρχίσει ο νέος προυπολογισμός και όχι πριν το
τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους.
για τους λόγους αυτούς και  επειδή  το πρόγραμμα χρηματοδότησης από το
υπουργείο λήγει 31/12/2023 θα πρέπει να δημοπρατήσουμε πριν της 31/3/2023.
-Επίσης η συντήρηση οχημάτων -μηχανημάτων αρ. μελ. 2/23  ανήκει στις
υποχρεωτικές δαπάνες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν πριν την έναρξη του νέου προυπολογισμού και όχι πριν το τέλος Μαρτίου ( αρθρο 160 του Ν.3463/06 και παρ.1 του άρθρου 158), παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τους όρους του διαγωνισμού .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages