Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας

 


Σε 1.690.856,36 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 20123 του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα συνεδρίασε με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023» την Παρασκευή, για δεύτερη φορά με το ίδιο θέμα, καθώς, όπως είπε στη συνεδρίαση, απόντος του προέδρου και δημάρχου Γεωργίου Λεβεντάκη, ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, Νικόλαος Φρούσος, για τον προϋπολογισμό που είχε ψηφιστεί – εγκριθεί σε συνεδρίαση στις 28 Φεβρουαρίου και ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 311/24.03.2022 γνώμη του τον αξιολόγησε και έκανε παρατηρήσεις. Αφού έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις βάσει των παρατηρήσεων επί του σχεδίου του ΠΥ/2023, καταρτίστηκε ο ΠΥ/2023 βάσει της ΚΥΑ με την αριθμ. 49039/25.07.2022 του υπουργείου Εσωτερικών, με οικονομικά στοιχεία του Δεκεμβρίου 2022.

«Το Δ.Σ. του Φορέα καλείται να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα έσοδα και έξοδα αναφέρονται στο έντυπο του Π/Υ, που επισυνάπτεται και την εισηγητική έκθεση. Παράλληλα, το Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ 2023), το οποίο αναφέρεται στη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων. Η σύνταξή του βασίζεται στον Π/Υ…», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φρούσος.

Το Δ.Σ. του Φορέα αποφάσισε κατά πλειοψηφία, «με ψήφους έξι (6) υπέρ και δύο (2) λευκά, του κ. Κουκούμη Σαράντου και της κας Τσιγκάνου Κατερίνας, οι οποίοι δικαιολόγησαν αυτή τους την ψήφο, αναφέροντας ότι “το κράτος θα πρέπει να επιχορηγεί με περισσότερα χρήματα τους φορείς”, εγκρίνει:

α. την ψήφιση του προϋπολογισμού ο.ε. 2023 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση και

β. την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2023, όπως αυτό συντάχθηκε, βάσει των σχετικών κείμενων διατάξεων και όπως εμπεριστατωμένα φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages