ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ;;; ΚΑΥΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ;;; ΚΑΥΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 


ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ;;;

Δημήτρης Δριμής
Το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού και τον σκανδαλώδη τρόπο, με τον οποίο επιχειρεί η δημοτική αρχή Λεβεντάκη και συνοδοιπόρων να επιλύσει έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Μαρτίου.

Το ανέδειξα και με κείμενό μου στα τοπικά μέσα με τίτλο: «Επιχειρούν να εκχωρήσουν ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού για 12 χρόνια». Η Δημοτική αρχή σφυρίζει αδιάφορα. Προσπαθούν να λύσουν το θέμα του φωτισμού στο σκοτάδι. Ερήμην του Συμβουλίου και της κοινωνίας.
Κατέθεσα στο πρωτόκολλο του Δήμου την, με ημερομηνία 27-3-2023, θεσμική μου πρόταση, για να έρθει το θέμα στο ΔΣ.
Σε συνεργασία, τέλος, με το συνάδελφο Μερκούρη έχουμε απευθυνθεί στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης για τη συγκέντρωση αριθμού υπογραφών με αίτημα να έρθει, και με αυτόν τον τρόπο, το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα αποφύγουν το διάλογο. Τα ανταποδοτικά χρήματα των δημοτών “θα πιάσουν τόπο”.

Επισυνάπτεται η με ημερομηνία 27-3-2023 πρόταση που κατέθεσα στο Δήμο για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης.

Τριφυλία, 27 Μαρτίου 2023
ΠΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Κοινοποίηση:
Διευθυντές Τεχνικής, Οικονομικής, Διοικητικής υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας.
Έχοντας υπόψη:
Α) Το ν. 3852/2010, άρθρο 67, «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», «7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. (….) Οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα δύο (2) μέρες προ της δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρ. 4 να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με επείγοντα θέματα, τα οποία ο πρόεδρος δύναται να εντάξει στα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο πρόεδρος δεν εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων αυτών, το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του μετά από το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορεί είτε να λάβει απόφαση συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεμάτων αυτών είτε να αναβάλει τη συζήτηση αυτών για ειδική συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται εντός των δεκαπέντε (15) επόμενων ημερών από την ολοκλήρωση της τακτικής του συνεδρίασης. (…).».
Β) Το ν. 3852/2010, άρθρο 72, «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής»,
Γ) Τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,
Ζητώ
Να ενταχθεί ως Επείγον, σύμφωνα με την παρ. 7, άρθρο 67 ν. 3852/2010, το θέμα:
«Συζήτηση και Λήψη απόφασης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας, την επιλογή του συμφερότερου και καλύτερου τρόπου χρηματοδότησης του έργου και την έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης – Ανάκληση της 317/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Κύριε Πρόεδρε,
Η Οικονομική Επιτροπή αναρμοδίως, (η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο), και μάλιστα χωρίς εισήγηση των υπηρεσιών, έλαβε την 317/2022 απόφασή της. Η απόφαση αυτή πλήττει τα συμφέροντα του Δήμου και πρέπει να ανακληθεί, καθώς δεσμεύει ανταποδοτικά χρήματα των Δημοτών (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού), ύψους 6 εκατ. Ευρώ περίπου, που επιχειρείται να εκχωρηθούν σε ιδιώτη για 12 έτη και με συγκεκριμένη για 12 έτη τεχνολογία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 72, εφόσον κρίνει, και εμείς κρίνουμε, πως το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό.
Η ενεργειακή αναβάθμιση και η επιλογή του τρόπου χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου κρίνονται και είναι ιδιαίτερα σοβαρά τόσο για το δήμο και την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, όσο και για το περιβάλλον, την εξοικονόμηση των ανταποδοτικών χρημάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των δημοτών (μέσω της μείωσης των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του δημοτικού φωτισμού) και τα πολλά χρόνια δέσμευσης δημοτικών πόρων.
Οι δυνατότητες χρηματοδότησης και υλοποίησης ενός τέτοιου έργου είναι αρκετές: είτε με χρηματοδότηση από χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε με χρήση ίδιων πόρων, είτε με δανεισμό, είτε με συνδυασμό των τριών παραπάνω, είτε με σύμβαση εκχώρησης σε ιδιώτη, με επωφελείς για το Δήμο όρους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έχει την αρμοδιότητα και το κύρος, θα συζητήσει και αποφασίσει το ίδιο τρόπο και εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης και υλοποίησης ενός τέτοιου σημαντικού έργου έργου, όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού.
Στην απόφασή του θα λάβει υπόψη και σχετική πρόταση/εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, Τεχνικής και Οικονομικής, του Δήμου, με συγκριτική αξιολόγηση τόσο οικονομική όσο και τεχνική των μεθόδων υλοποίησης.
Το Επείγον του θέματος τεκμηριώνεται, ακόμα, από το γεγονός ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου και τον Δημοτών από πιθανές πράξεις των οργάνων της διοίκησης σε εφαρμογή της 317/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Δημήτριος Α. Δριμής
Δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages