5 ισόπεδοι κόμβοι και 2 Cut and Cover στο έργο παράκαμψης της Γιάλοβας - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

5 ισόπεδοι κόμβοι και 2 Cut and Cover στο έργο παράκαμψης της Γιάλοβας

 


Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου δρόμου

Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου έργου για την κατασκευή της ενιαίας παράκαμψης Γιάλοβας – Πύλου της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Φιλιατρών – Πύλου παρουσιάζονται σε τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων του δρόμου που υπέγραψε πρόσφατα ο γενικός διευθυντής Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου.

Οι νέοι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι έχουν ισχύ έως 11 Ιουνίου του 2030.

Τι προβλέπεται
Το έργο αφορά χάραξη περίπου 3,5 χλμ. βελτίωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης 9ης εθνικής οδού, όπως και περίπου 4,5 χλμ. χάραξη νέου δρόμου, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού δικτύου περίπου 10,7 χλμ., καθώς και των απαιτούμενων ισόπεδων κόμβων για την ασφαλή σύνδεση της αρτηρίας με το υφιστάμενο τοπικό οδικό δίκτυο.

Επίσης, θα περιλαμβάνει δύο τεχνικά «Cut & Cover» σε δύο θέσεις υψηλών ορυγμάτων.

Η αφετηρία του οδικού άξονα χωροθετείται στο τέλος του πρόσφατα κατασκευασμένου οδικού τμήματος Γαργαλιάνοι – Ρωμανός. Για την κατασκευή του δρόμου προτείνεται η εφαρμογή δίιχνης τυπικής διατομής.

Σύμφωνα με αυτή, προβλέπεται: Συνολικό εύρος οδοστρώματος 11 μ. Μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75 μ. Διαγράμμιση πλάτους 0,25 μ. ανά κατεύθυνση και μία λωρίδα πολλαπλών χρήσεων ανά κατεύθυνση πλάτους 1,50 μ.

Οι προσβάσεις από και προς τη νέα οδό θα εξασφαλίζονται μέσω πέντε ισόπεδων κυκλικών κόμβων, μέσω των υφιστάμενων οδών και των νέων υπό μελέτη παράπλευρων οδών.

Τεχνικά έργα
Τα τεχνικά έργα που προβλέπονται να κατασκευαστούν είναι:

-Νέα γέφυρα (κιβωτοειδής οχετός)

-Νέος τοίχος αντιστήριξης, ο οποίος απαιτείται για τον περιορισμό του εύρους κατάληψης της κύριας οδού και τη χωροθέτηση της δεξιάς παράπλευρης οδού εξυπηρέτησης. Στο σημείο αυτό η χάραξη θα κινείται στο ίχνος της υφιστάμενης εθνικής οδού με παρόδια κτίσματα. Ο τοίχος εφαρμόζεται από τη Χ.Θ. 1+920 έως τη Χ.Θ. 2+060 για τον περιορισμό της απαλλοτρίωσης έμπροσθεν των παρόδιων κτισμάτων

-Τεχνικό άνω διάβασης υφιστάμενης οδού προς Ελαιόφυτο

-Νέο τεχνικό γεφύρωσης του ρέματος Γιαννούζαγα

-Τεχνικό Cut and Cover μήκους 133,3 μ. από τη Χ.Θ. 5+649.39 έως τη Χ.Θ. 5+782.69

-Τεχνικό Cut and Cover μήκους 62,30 μ. από τη Χ.Θ. 5+923.39 έως τη Χ.Θ. 5+985.69.

-Δίδυμο τεχνικό γεφύρωσης του ρέματος Ξεριά και Κάτω Διάβασης υφιστάμενης αγροτικής οδού στη Χ.Θ. 7+517.25.Στην απόφαση τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τμήμα του έργου εφάπτεται με την περιοχή του δικτύου NATURA 2000 («Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και νήσος Σφακτηρία, Άγιος Δημήτριος). Το τμήμα αυτό αποτελεί υφιστάμενη οδό, στο οποίο και θα εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης και όχι νέας χάραξης. ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages