ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Τρίτη 19 Απριλίου 2022

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ


Δεν εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. Τριφυλίας η διεξαγωγή της έκτακτης συνεδρίασης, στην οποία – με πρόσκληση που απεστάλη το μεσημέρι της Παρασκευής – συγκλήθηκε το Σώμα για την Παρασκευή και ώρα 8:30 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη: 
«1. Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης την 15η-04-2022. 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2022». Στην πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της Παρασκευής, που απεστάλη στους δημοτικούς συμβούλους και τα ΜΜΕ την Παρασκευή και ώρα 2:27 μ.μ., αναφερόταν: «Το έκτακτο της συνεδρίασης δικαιολογείται ως κάτωθι: Ως προς το 2ο Θέμα: Λόγω του ότι ο Δήμος έως και σήμερα δεν έχει εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό και σύμφωνα πάντα με το αριθ. πρωτ. 58603/14-04-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου-Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Μεσσηνίας, πρέπει το συντομότερο δυνατό να ψηφιστεί Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 και εν συνεχεία Προϋπολογισμός έτους 2022 για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου». Στο έγγραφο του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την αρ. 31/2022 ΑΔΣ Τριφυλίας», ύστερα από το αρ. πρωτ. 3907/12-04-2022 έγγραφο του Δήμου Τριφυλίας με θέμα «Αποστολή της 31/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας αναφορικά με έγκριση Τεχνικού Προγράμματος», αναγράφεται ότι με την αρ. πρωτ. 34384/23-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΙΗΟΡ1Φ-ΥΛΝ) απόφαση του συντονιστή ακυρώθηκε εν μέρει η υπ’ αριθ. 17/2022 απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας ως προς τη μη εγγραφή κωδικού εξόδου 30.7322.01 με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων» με προϋπολογισμό έργου 548.000 ευρώ (με πηγές χρηματοδότησης 328.848 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και 219.232 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου Τριφυλίας) κατά την αρ. 284/2021 δεσμευτική εισήγηση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ3ΚΦΩΗΕ-8Λ6). Ακολούθως αναγράφονται διατάξεις σχετικά με υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του Επόπτη ΟΤΑ, τη διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού και περί απόδοσης ευθυνών στα υπαίτια όργανα. 
 Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην 31/2022 Απόφαση Δ.Σ. Τριφυλίας και ακολούθως προκαλείται η απόλυτη σύγχυση, γιατί ενώ αρχικά στο κείμενο που υπογράφει ο συντονιστής αναγράφεται πως με απόφαση του συντονιστή (ΑΔΑ: ΨΧΙΗΟΡ1Φ-ΥΛΝ) ακυρώθηκε εν μέρει η υπ’ αριθ. 17/2022 απόφαση του Δ.Σ. Τριφυλίας ως προς τη μη εγγραφή κωδικού εξόδου 30.7322.01 με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων» με προϋπολογισμό έργου 548.000 ευρώ (με πηγές χρηματοδότησης 328.848 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και 219.232 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου Τριφυλίας) κατά την αρ. 284/2021 δεσμευτική εισήγηση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ3ΚΦΩΗΕ-8Λ6), σε εκείνο το σημείο αναγράφεται «Δεδομένου ότι η αριθ. 17/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6ΔΑΒΩΗΕ-ΖΗ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας με θέμα “Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2022” ακυρώθηκε με την αρ. 34384/23-03-2022 του Συντονιστή» και συμπληρώνεται: «Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα σε έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2022, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τις αρ. 34384/23-03-2022 απόφασης του Συντονιστή, καθότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 για την ψήφιση και εκτέλεση προϋπολογισμού εκάστου έτους απαιτείται η κατάρτιση τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό». 
Επίσης, πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τυγχάνουν εφαρμογής διατάξεις περί απόδοσης ευθυνών στα υπαίτια αιρετά όργανα. Στο έγγραφο που υπογράφει ο ίδιος ο συντονιστής αναγράφεται αρχικά πως ακυρώθηκε εν μέρει η 17/2022 ΑΔΣ Τριφυλίας και πως ακυρώθηκε (σ.σ. “σκέτο”) η 17/2022 ΑΔΣ Τριφυλίας. Να ισχύουν και τα δύο, προφανέστατα, αποκλείεται. Οι “διευκρινίσεις” του συντονιστή, που στο ίδιο έγγραφό του αναγράφεται πως ακυρώθηκε εν μέρει η 17/2022 για τη μη εγγραφή των ίδιων πόρων του έργου της ανάπλασης κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων – και όχι ολόκληρη η απόφαση, άρα όλα τα υπόλοιπα του ψηφισμένου τεχνικού προγράμματος στις 25 Φεβρουαρίου εγκρίθηκαν – και λίγο πιο κάτω αναγράφεται ότι ακυρώθηκε η 17/2022, καθόλου σε διευκρινίσεις και αποσαφήνιση δε συνάδουν, αλλά προκαλούν, εκτός από σύγχυση, σοβαρά ερωτήματα, γιατί είτε εκ παραδρομής αναγράφεται ότι ακυρώθηκε η 17/2022 είτε για άλλους λόγους που θα πρέπει αρμοδίως να αναζητηθούν… Αυτή ακριβώς η… γραπτή παλινωδία του συντονιστή ερμηνεύεται διαφορετικά από τη Δημοτική Αρχή και την αντιπολίτευση. Από τη Δημοτική Αρχή και τον ίδιο τον κ. Λεβεντάκη στη συνεδρίαση της Παρασκευής, αλλά και σε δελτία Τύπου που εκδόθηκαν, αναφέρουν ότι ο συντονιστής ακύρωσε την 17/2022 απόφαση της έγκρισης τεχνικού προγράμματος. Άρα, ισχυρίζονται, ευθύνεται η αντιπολίτευση που δεν έχει ο Δήμος προϋπολογισμό. Από την αντιπολίτευση, ισχυρίζονται ότι ο συντονιστής ακύρωσε εν μέρει την απόφαση έγκρισης τεχνικού προγράμματος μόνο σε ό,τι αφορά τη μη εγγραφή ίδιων πόρων για το έργο ανάπλασης κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων και ενέκρινε όλο το υπόλοιπο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης που υπερψηφίστηκε και εγκρίθηκε με τη 17/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σημειώνοντας πως για την απόφαση του συντονιστή, με την οποία ακυρώνει εν μέρει την 17/2022 Α.Δ.Σ. Τριφυλίας, έχει ασκηθεί η με ημερομηνία 31/3/2022 προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152 από δημοτικούς συμβούλους της Δ.Ε. Γαργαλιάνων και εκκρεμεί η συζήτησή της. 
 Σημειώνεται πως στην έκτακτη συνεδρίαση της Παρασκευής η Δημοτική Αρχή δεν επανέφερε την αρχική της εισήγηση για το τεχνικό πρόγραμμα (σ.σ. απόφαση 2/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής), αλλά νέα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που ελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, με αριθμό 3/2022, στην οποία περιλαμβάνεται η ψηφισμένη εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου με ενοποίηση κωδικών για ομοειδείς εργασίες, υπηρεσίες, προμήθειες και έργα, ώστε να γίνονται διαγωνισμοί και όχι σωρηδόν απευθείας αναθέσεις, όπως αναγράφονται τα στοιχεία στο σχετικό πίνακα της ψηφισμένης εναλλακτικής πρότασης, αλλά και το ποσό των ιδίων πόρων στον κωδικό της ανάπλασης κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων, καθώς και μειώσεις ποσών από διάφορους κωδικούς με τα ποσά αυτά των μειώσεων συνολικά να εγγράφονται στους ίδιους πόρους του κωδικού της πλατείας Γαργαλιάνων. Μ
ε πρόσκληση που εξεδόθη και απεστάλη το βράδυ της Παρασκευής συγκαλείται σε τακτική μικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση το Δ.Σ. Τριφυλίας για σήμερα και ώρα 8:30 μ.μ. με θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2022».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages