ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ..ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ! - kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

kyparissianews.com- ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

24ΩΡΗ ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ- ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Κυριακή 17 Απριλίου 2022

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ..ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ!


Στη 17η τακτική, μικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση συγκαλείται για τη Μεγάλη Δευτέρα, στη 1.00 μετά το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων, σχετικά με προϋπολογισμούς νομικών προσώπων. Τα θ
έματα ημερήσιας διάταξης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής: 
 1) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Γκόνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη, σχετικά με την αποζημίωσή του για ζημιά που προκλήθηκε στο Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας Αδαμοπούλου Ιωάννας (σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας), ύστερα από πτώση σε λακκούβα. (Να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα δοθεί αποζημίωση για ανάλογο συμβάν στους δρόμους της πόλης)
 2) Έγκριση Πρακτικού Ι σχετικά με τον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Ανάπλαση παραλιακής Μαραθόπολης» 
 3) Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας αίτησης για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης (άρθρ. 19, παρ.1 του Ν.2882/2001)
 4) Ψήφιση Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, του Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας» 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ., οικ. έτους 2022 (έγκριση των αριθ. 14/2022 & 18/2022 αποφάσεων Δ.Σ. της ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Pages